function valida_obligatorio(campo,texto,tipo_fecha){ if(tipo_fecha == 1){ campo_0 = eval('document.xuntos_nadal_2017.' + campo + '_0'); campo_1 = eval('document.xuntos_nadal_2017.' + campo + '_1'); campo_2 = eval('document.xuntos_nadal_2017.' + campo + '_2'); if(campo_0.value == ''){ campo_0.style.background = '#F30107' alert('O campo dia é obrigatorio'); campo_0.style.background = '#FFFFFF' campo_0.focus(); return false; }else if(campo_1.value == ''){ campo_1.style.background = '#F30107' alert('O campo mes é obrigatorio'); campo_1.style.background = '#FFFFFF' campo_1.focus(); return false; }else if(campo_2.value == ''){ campo_2.style.background = '#F30107' alert('O campo ano é obrigatorio'); campo_2.style.background = '#FFFFFF' campo_2.focus(); return false; } }else{ campo = eval('document.xuntos_nadal_2017.' + campo); if(campo.value == ''){ alert('O campo ' + texto + ' é obrigatorio'); campo.focus(); return false; } } return true; } function valida_mail(campo,texto){ campo = eval('document.xuntos_nadal_2017.' + campo); var valor = campo.value; reg=/^[_a-z0-9-]+(.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(.[a-z]{2,3})$/ if(!reg.exec(valor)) { alert('O campo ' + texto + ' non é un enderezo de correo correcto'); return false; }else{ return true; } } function valida_url(campo,texto) { campo = eval('document.xuntos_nadal_2017.' + campo); var valor = campo.value; var reg=/^http:\/\/\w+(\.\w+)*\.\w{2,3}$/; if(!reg.exec(valor)){ alert('O campo ' + texto + ' non é un enderezo válido.\r\nRecorde que este campo ten que comenzar por http:// '); return false; }else{ return true; } } function valida_numero(campo,texto){ campo = eval('document.xuntos_nadal_2017.' + campo); if(isNaN(campo.value)){ alert('O campo ' + texto + ' non é un número'); return false; }else{ return true; } } function nif(tipo_dni) { numero = tipo_dni.substr(0,tipo_dni.length-1); let = tipo_dni.substr(tipo_dni.length-1,1).toUpperCase(); numero = numero % 23; letra = 'TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKET'; letra = letra.substring(numero,numero+1); if (letra!=let) return false; else return true; } function valida_forms(){ //var formulario = document.xuntos_nadal_2017; if(valida_obligatorio('nome','Nome', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('apelidos','Apelidos', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('dni','DNI', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('data_de_nacemento','Data de nacemento', 1) == false) return false; var radios_1 = 0; if(document.xuntos_nadal_2017.sexo[0].checked == true) radios_1 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.sexo[1].checked == true) radios_1 = 1; if(radios_1 == 0){ alert('Debe seleccionar polo menos unha opción do campo Sexo'); return false; } if(valida_obligatorio('enderezo','Enderezo', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('concello','Concello', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('cp','CP', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('provincia','Provincia', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('teléfono_de_contacto','Teléfono de contacto', 0) == false) return false; if(valida_numero('teléfono_de_contacto','Teléfono de contacto') == false) return false; if(valida_obligatorio('correo_electrónico','Correo electrónico', 0) == false) return false; if(valida_mail('correo_electrónico','Correo electrónico') == false) return false; if(valida_obligatorio('formación_académica','Formación académica', 0) == false) return false; var checks_1 = 0; if(document.xuntos_nadal_2017.residencia_de_tempo_libre_do_carballiño_(ourense).checked == true) checks_1 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.residencia_de_tempo_libre_de_panxón_en_nigrán_(pontevedra).checked == true) checks_1 = 1; if(checks_1 == 0){ alert('Debe seleccionar polo menos unha opción do campo En que residencia queres colaborar'); return false; } var checks_2 = 0; if(document.xuntos_nadal_2017.23_de_decembro_mañá.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.23_de_decembro_tarde.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.24_de_decembro_mañá.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.24_de_decembro_tarde.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.25_de_decembro_mañá.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.25_de_decembro_tarde.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.26_de_decembro_mañá.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.26_de_decembro_mañá_tarde.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.27_de_decembro_mañá.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.27_de_decembro_tarde.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.28_de_decembro_mañá.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.28_de_decembro_tarde.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.29_de_decembro_mañá.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.29_de_decembro_tarde.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.30_de_decembro_mañá.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.30_de_decembro_tarde.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.31_de_decembro_mañá.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.31_de_decembro_tarde.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.01_de_xaneiro_mañá.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.01_de_xaneiro_tarde.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.02_de_xaneiro_mañá.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.02_de_xaneiro_tarde.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.03_de_xaneiro_mañá.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.03_de_xaneiro_tarde.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.04_de_xaneiro_mañá.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.04_de_xaneiro_tarde.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.05_de_xaneiro_mañá.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.05_de_xaneiro_tarde.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.06_de_xaneiro_mañá.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.06_de_xaneiro_tarde.checked == true) checks_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.07_de_xaneiro_mañá.checked == true) checks_2 = 1; if(checks_2 == 0){ alert('Debe seleccionar polo menos unha opción do campo Indica que días e en que xornada (mañá ou tarde) estarías dispoñible'); return false; }var radios_2 = 0; if(document.xuntos_nadal_2017.colaboraches_ou_colaboras_noutros_programas_de_voluntariado?[0].checked == true) radios_2 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.colaboraches_ou_colaboras_noutros_programas_de_voluntariado?[1].checked == true) radios_2 = 1; if(radios_2 == 0){ alert('Debe seleccionar polo menos unha opción do campo Colaboraches ou colaboras noutros programas de voluntariado?'); return false; }var radios_3 = 0; if(document.xuntos_nadal_2017.olaboraches_con_este_programa_noutras_edicións[0].checked == true) radios_3 = 1; if(document.xuntos_nadal_2017.olaboraches_con_este_programa_noutras_edicións[1].checked == true) radios_3 = 1; if(radios_3 == 0){ alert('Debe seleccionar polo menos unha opción do campo Colaboraches con este programa noutras edicións'); return false; } if(valida_obligatorio('cal_é_a_motivación_que_te_leva_a_facer_de_voluntario?','Cal é a motivación que te leva a facer de voluntario?', 0) == false) return false; return true; } function valida_dni(campo,texto){ campo = eval('document.xuntos_nadal_2017.' + campo); if(nif(campo.value)) return true; else{ alert('O campo ' + texto + ' non é válido.\r\nEscríbao neste formato "12345678L" (oito díxitos e letra)'); return false; } }