function valida_obligatorio(campo,texto,tipo_fecha){ if(tipo_fecha == 1){ campo_0 = eval('document.reaj_2017.' + campo + '_0'); campo_1 = eval('document.reaj_2017.' + campo + '_1'); campo_2 = eval('document.reaj_2017.' + campo + '_2'); if(campo_0.value == ''){ campo_0.style.background = '#F30107' alert('O campo dia é obrigatorio'); campo_0.style.background = '#FFFFFF' campo_0.focus(); return false; }else if(campo_1.value == ''){ campo_1.style.background = '#F30107' alert('O campo mes é obrigatorio'); campo_1.style.background = '#FFFFFF' campo_1.focus(); return false; }else if(campo_2.value == ''){ campo_2.style.background = '#F30107' alert('O campo ano é obrigatorio'); campo_2.style.background = '#FFFFFF' campo_2.focus(); return false; } }else{ campo = eval('document.reaj_2017.' + campo); if(campo.value == ''){ alert('O campo ' + texto + ' é obrigatorio'); campo.focus(); return false; } } return true; } function valida_mail(campo,texto){ campo = eval('document.reaj_2017.' + campo); var valor = campo.value; reg=/^[_a-z0-9-]+(.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(.[a-z]{2,3})$/ if(!reg.exec(valor)) { alert('O campo ' + texto + ' non é un enderezo de correo correcto'); return false; }else{ return true; } } function valida_url(campo,texto) { campo = eval('document.reaj_2017.' + campo); var valor = campo.value; var reg=/^http:\/\/\w+(\.\w+)*\.\w{2,3}$/; if(!reg.exec(valor)){ alert('O campo ' + texto + ' non é un enderezo válido.\r\nRecorde que este campo ten que comenzar por http:// '); return false; }else{ return true; } } function valida_numero(campo,texto){ campo = eval('document.reaj_2017.' + campo); if(isNaN(campo.value)){ alert('O campo ' + texto + ' non é un número'); return false; }else{ return true; } } function nif(tipo_dni) { numero = tipo_dni.substr(0,tipo_dni.length-1); let = tipo_dni.substr(tipo_dni.length-1,1).toUpperCase(); numero = numero % 23; letra = 'TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKET'; letra = letra.substring(numero,numero+1); if (letra!=let) return false; else return true; } function valida_forms(){ //var formulario = document.reaj_2017; if(valida_obligatorio('nome/nombre','Nome/Nombre', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('apelidos/apellidos','Apelidos/Apellidos', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('dni','DNI', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('enderezo/dirección','Enderezo/Dirección', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('poboación/población','Poboación/Población', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('cp','CP', 0) == false) return false; if(valida_numero('cp','CP') == false) return false; if(valida_obligatorio('provincia','Provincia', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('teléfono','Teléfono', 0) == false) return false; if(valida_numero('teléfono','Teléfono') == false) return false; if(valida_obligatorio('mail_de_contacto','Mail de contacto', 0) == false) return false; if(valida_mail('mail_de_contacto','Mail de contacto') == false) return false; if(valida_obligatorio('data_de_nacemento/fecha_de_nacimiento','Data de nacemento/Fecha de nacimiento', 1) == false) return false; var radios_1 = 0; if(document.reaj_2017.tes_o_carné_de_alberguista_en_vigor?_¿tienes_el_carné_de_alberguista_en_vigor?[0].checked == true) radios_1 = 1; if(document.reaj_2017.tes_o_carné_de_alberguista_en_vigor?_¿tienes_el_carné_de_alberguista_en_vigor?[1].checked == true) radios_1 = 1; if(radios_1 == 0){ alert('Debe seleccionar polo menos unha opción do campo Tes o Carné de Alberguista en vigor? ¿Tienes el Carné de Alberguista en vigor?'); return false; } if(valida_obligatorio('ocupación','Ocupación', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('que_estudos_realizaches?/¿qué_estudios_has_realizado?','Que estudos realizaches?/¿Qué estudios has realizado?', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('cal_é_o_teu_nivel_de_inglés?_/¿cuál_es_tu_nivel_de_inglés?_(mínimo_exigido_b1)','Cal é o teu nivel de inglés? /¿Cuál es tu nivel de inglés? (mínimo exigido B1)', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('falas_outros_idiomas?_especifica_cal_e_nivel_(1_ao_5,_sendo_5_o_máis_alto)¿hablas_otros_idiomas?_especifica_cuál_y_nivel_(1_al_5,_siendo_5_el_más_alto)','Falas outros idiomas? Especifica cal e nivel (1 ao 5, sendo 5 o máis alto)¿Hablas otros idiomas? Especifica cuál y nivel (1 al 5, siendo 5 el más alto)', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('algunha_vez_colaboraches_nun_albergue_xuvenil_ou_outro_aloxamento_turístico?/¿alguna_vez_has_colaborado_en_un_albergue_juvenil_u_otro_alojamiento_turístico?','Algunha vez colaboraches nun albergue xuvenil ou outro aloxamento turístico?/¿Alguna vez has colaborado en un albergue juvenil u otro alojamiento turístico?', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('en_que_meses_estás_dispoñible_para_realizar_o_intercambio?/¿en_qué_meses_estás_disponible_para_realizar_el_intercambio?','En que meses estás dispoñible para realizar o intercambio?/¿En qué meses estás disponible para realizar el intercambio?', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('duración_total_dispoñible_(entre_2_semanas_e_3_meses)/duración_total_disponible_(entre_2_semanas_y_3_meses)','Duración total dispoñible (entre 2 semanas e 3 meses)/Duración total disponible (entre 2 semanas y 3 meses)', 0) == false) return false; var checks_1 = 0; if(document.reaj_2017.yha_edale_(edale-_inglaterra).checked == true) checks_1 = 1; if(document.reaj_2017.yha_manchester_(manchester-inglaterra).checked == true) checks_1 = 1; if(document.reaj_2017.yha_cardiff_(cardiff-inglaterra).checked == true) checks_1 = 1; if(document.reaj_2017.yha_ilam_hall_(ashbourne-inglaterra).checked == true) checks_1 = 1; if(document.reaj_2017.yha_sheringham_(sheringham-_inglaterra).checked == true) checks_1 = 1; if(document.reaj_2017.albergue_hostel_downtown_(praga-república_checa).checked == true) checks_1 = 1; if(document.reaj_2017.albergue_bovec_(bovec-eslovenia).checked == true) checks_1 = 1; if(document.reaj_2017.albergue_histria_koper_(koper-eslovenia).checked == true) checks_1 = 1; if(document.reaj_2017.youth_hostel_pod_voglom_(bohinjsko_jezero-eslovenia).checked == true) checks_1 = 1; if(document.reaj_2017.albergue_en_reykjavik_(reykjavik-islandia).checked == true) checks_1 = 1; if(document.reaj_2017.albergue_fehmarn_(fehmarn-alemania).checked == true) checks_1 = 1; if(document.reaj_2017.albergue_florencia_ostello_europa_villa_camerata_(florencia-italia).checked == true) checks_1 = 1; if(document.reaj_2017.albergue_en_portugal_por_confirmar.checked == true) checks_1 = 1; if(document.reaj_2017.albergues_de_holanda_por_confirmar.checked == true) checks_1 = 1; if(document.reaj_2017.albergues_en_escocia_por_confirmar.checked == true) checks_1 = 1; if(document.reaj_2017.otros_albergues_en_eslovenia_por_confirmar.checked == true) checks_1 = 1; if(document.reaj_2017.otros_albergues_en_italia_por_confirmar.checked == true) checks_1 = 1; if(checks_1 == 0){ alert('Debe seleccionar polo menos unha opción do campo Da lista de albergues ofertados, cales son os teus 3 albergues favoritos? É orientativo. Non se garante praza no albergue elixido. De la lista de albergues ofertados, ¿cuáles son tus 3 albergues favoritos? Es orientativo. No se garantiza plaza'); return false; } if(valida_obligatorio('as_tarefas_para_realizar_normalmente_están_vinculadas_ás_tarefas_diarias_do_albergue._se_tes_algunha_formación_diferente_á_que_indicaches_arriba,_por_favor,__engádea/las_tareas_a_realizar_normalmente_están_vinculadas_a_las_tareas_diarias_del_albergue._si','As tarefas para realizar normalmente están vinculadas ás tarefas diarias do albergue. Se tes algunha formación diferente á que indicaches arriba, por favor, engádea/Las tareas a realizar normalmente están vinculadas a las tareas diarias del albergue. Si', 0) == false) return false; if(valida_obligatorio('como_coñeciches_o_programa_de_intercambios?/¿cómo_has_conocido_el_programa_de_intercambios?','Como coñeciches o Programa de Intercambios?/¿Cómo has conocido el Programa de Intercambios?', 0) == false) return false; return true; } function valida_dni(campo,texto){ campo = eval('document.reaj_2017.' + campo); if(nif(campo.value)) return true; else{ alert('O campo ' + texto + ' non é válido.\r\nEscríbao neste formato "12345678L" (oito díxitos e letra)'); return false; } }