INAUGURACIÓN OFICIAL DO XIV CONGRESO ESTATAL DO VOLUNTARIADO