Saltar navegación
voluntariadogalego.org. Teléfono Solidario: 900 400 800 voluntariadogalego.org. Teléfono Solidario: 900 400 800

FADEMGA, FEAPS GALICIA (Federacion de Asociacions en favor das persoas con discapacidade intelectual de Galicia)

Representante legal: ELADIO FERNANDEZ PEREZ
C.I.F.: G36620037

Coordinador técnico:

Enderezo:
VIA PASTEUR 53-A PLG DO TAMBRE
15890 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA

Teléfono: 981519650
FAX: 981519651
Móvil:

URL: www.fademga.org
Email: fademga@fademga.org

Nº de voluntarios: 10

Novas

(02-11-2017)

XI Seminario sobre Discapacidade Intelectual e Saúde Mental

Un ano máis, chega a FADEMGA o XI Seminario sobre Discapacidade Intelectual e Saúde Mental, que nesta ocasión terá lugar o venres, 24 de novembro, na Facultade de Psicoloxía (Mód. A, planta -1) de Santiago de Compostela.

Este seminario organízase coa colaboración do Grupo de Traballo sobre Trastornos Mentais e/ou Alteracións de Conduta en persoas con discapacidade intelectual, un equipo multidisciplinar de profesionais de asociacións de toda Galicia, que voluntariamente se reúnen para a exposición e consulta de diferentes dúbidas e dificultades así como para abordar diferentes tipos de intervencións nas persoas con discapacidade intelectual e trastornos mentais e/ou alteracións de conduta asociados.Ademais, o grupo traballa para que Administración e profesionais se impliquen de maneira activa, asegurando o dereito a unha atención, un apoio e un tratamento axeitado.

Esta edición -que volve a contar coa Declaración de Interese Sanitario por parte da Consellería de Sanidade- ten como finalidade:

• Informar e sensibilizar os profesionais de diferentes campos da necesidade de non limitarnos ó tratamento dos problemas de saúde mental das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, senón anticiparnos os mesmos.

• Promover un foro de reflexión e debate sobre a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento con alteracións da saúde mental.

• Dar a coñecer ós profesionais de diferentes campos metodoloxías de traballo coas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento: Apoio Activo (AA), Apoio Condutual Positivo (ACP) e Programación Centrada na Persoa (PCP).

• Ofrecer os profesionais información e formación, teórica e práctica, sobre o abordaxe do benestar emocional nas persoas con discapacidade intelectual e nas familias.

• Facilitar ós profesionais estratexias para integrar o sentido do humor no traballo coas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

• Fomentar vías de colaboración entre os Servizos Sociais, Sanidade e o Sector da Discapacidade Intelectual.

O aforo é limitado, polo que se estás interesado en participar, podes formalizar a túa inscrición ata o 13 de novembro. A inscrición debidamente cumprimentada, así como o xustificante de pago debes enviala a areasocial@fademga.org

Para realizar a inscrición pode acceder a páxina web de FADEMGA: www.fademga.org

Descarga asociada

(10-10-2017)

CURSO: ENVELLECEMENTO NAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL

Asociación Recreativa As Burgas organiza na cidade de Ourense o seguinte curso:

CONTIDOS:
UNIDADE DIDÁCTICA 1. Aspectos introdutorios (1 HORA)
UNIDADE DIDÁCTICA 2. Envellecemento en persoas con discapacidade intelectual(2 HORAS)
UNIDADE DIDÁCTICA 3. Ferramentas de avaliación (2 HORAS)
UNIDADE DIDÁCTICA 4. Propostas de intervención en persoas con discapacidade intelectual en proceso de envellecemento (3 HORAS)

PERFIL DOCENTE: DNA PILAR VILLAVERDE SOUTO. Educadora social e Psicopedagoga. Técnico de Fademga Plena inclusión Galicia responsable do Programa de Envellecemento Activo de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

NÚMERO DE HORAS CURSO: 8 horas

DATAS DE REALIZACIÓN: Sábado,28 de outubro de 2017

HORARIO
:De 10:00 a 14:00 horas / De 16:00 a 20:00 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN:
COLEXIO SALESIANO
Praza Don Bosco, 1
32003 Ourense

DESTINATARIOS: Profesionais, directivos e voluntarios en entidades sociais (> 16 anos)

NÚMERO DE PRAZAS: Aforo limitado.

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 20/10/2017

Comunicarase a admisión ó e‐mail indicado na ficha de inscrición o día 23 de outubro de 2017.


Para inscribirse : Enviar vía e‐mail a formacion@fademga.org :
• Ficha de inscrición e LOPD cumplimentada.
• Copia do xustificante bancario de ingreso de cuota no nº de conta bancaria de Asociación Recreativa As Burgas:ES34 2080 5342 5230 4000 0908
indicando como Concepto: Nome a apelidos do alumno/a – Xornada

En caso de cubrirse o aforo notificaráselle as persoas que non sexan admitidas e reembolsarase o importe inicialmente abonado de pago de inscrición.

Tras a confirmación da praza non se rembolsara o importe abonado, no caso de producirse algunha baixa.

Á hora de seleccionar os participantes do curso, primarase por esta orde:
1. Ser profesional, directivo ou voluntario de Asociación Recreativa As Burgas.
2. Ser profesional de en entidades federadas de Fademga Plena inclusión Galicia.
3. Orde de chegada da solicitude.

Prezo :
• Gratuito: para profesionais, directivos e voluntarios de Asociación Recreativa As Burgas.
• 15 euros: só asistencia a xornada.
• 25 euros: asistencia a xornada+comida.

Comida: realizarase no Mesón do Manolo. Rúa Greco 21 Baixo. 32002 Ourense (VER)


Descarga asociada

(13-10-2016)

CURSO GRATUITO: ELABORACIÓN DE TEXTOS EN LECTURA FÁCIL

CONTIDOS:
UNIDADE DIDÁCTICA 1. A ACCESIBILIDADE Á COMUNICACIÓN.
UNIDADE DIDÁCTICA 2. A LECTURA COMO DEREITO.
UNIDADE DIDÁCTICA 3. CONCEPTO DE LECTURA FÁCIL.
UNIDADE DIDÁCTICA 4. PERFÍS BENEFICIARIOS.
UNIDADE DIDÁCTICA 5. LEXISLACIÓN RELACIONADA.
UNIDADE DIDÁCTICA 6. VANTAXES DA LECTURA FÁCIL E BOAS PRÁCTICAS.
UNIDADE DIDÁCTICA 7. PAUTAS DE REDACCIÓN E DESEÑO.
UNIDADE DIDÁCTICA 8. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS SEGÚN DOCUMENTOS.
UNIDADE DIDÁCTICA 9. EXERCICIOS PRÁCTICOS.
UNIDADE DIDÁCTIA 10. VALIDACIÓN DE TEXTOS.

PERFIL DOCENTE: D. ÓSCAR GARCÍA MUÑOZ. Director do proxecto Dilofácil e especialista en adaptacións de textos a lectura fácil.

NÚMERO DE HORAS CURSO:8 horas

DATAS DE REALIZACIÓN:Sábado,1 2 de novembro de 2016
HORARIO:De 10:00 a 14:00 horas / De 15:30 a 19:30 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Sede de FADEMGA Plena inclusión Galicia.
Vía Pasteur, nº 53-A, Pol. Ind. do Tambre.
15890 Santiago de Compostela.

DESTINATARIOS: Voluntarios en entidades sociais (> 16 anos)

NÚMERO DE PRAZAS:15-20 prazas

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN:31/10/2016

Comunicarase a admisión ó e‐mail indicado na ficha de inscrición o día 2 de novembro de 2016.
SOLICITUDES

Para inscribirse : Enviar vía e‐mail a formacion@fademga.org ou vía fax al 981519651 á atención do Servizo de Formación :

•Ficha de inscrición e LOPD cumplimentada.
•Carné/compromiso/convenio que acredite ser voluntario dalgunha entidade social.

Á hora de seleccionar os participantes do curso, primarase:
1.Ser voluntario en entidades federadas de FADEMGA .
2.Orde de chegada da solicitude á Federación.


Descarga asociada

(08-11-2017)

Curso:Pensamento Libre para persoas con discapacidade intelectual: facilitando o diálogo para o pensamento libre (2 decembro)

CONTIDOS:

BLOQUE 1: Pensar (2 HORAS)
- Aprender a preguntar.
- Escoitar e dialogar.
BLOQUE 2: Sentir (2 HORAS)
- Coñecer o mundo das emocións.
- Autoxestionar as nosas emocións.
BLOQUE 3: Valorar (2 HORAS)
- Recoñecer a nosa dimensión moral.
- Dialogar sobre os nosos valores.
BLOQUE 4: Filosofar (2 HORAS)
- Recoñecer a dimensión filosófica da existencia humana.
- Promover unha actitude filosófica: a arte de facernos preguntas.

PERFIL DOCENTE:
 D. JESÚS MERINO. Formador da Escola de Pensamento Libre de FADEMGA Plena inclusión Galicia e profesor de filosofía.

NÚMERO DE HORAS: 8 horas

DATAS DE REALIZACIÓN
Sábado, 2 de decembro de 2017


HORARIO:
De 10:00 a 14:00 horas / De 15:30 a 19:30 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Sede de FADEMGA Plena inclusión Galicia.
Vía Pasteur, nº 53-A, Pol. Ind. do Tambre.
15890 Santiago de Compostela.

DESTINATARIOS:
Voluntarios en entidades sociais (> 16 anos)

NÚMERO DE PRAZAS: 15 prazas.


Prezo: gratuito ( financiado a través do programa de IRPF)

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 20/11/2017

Comunicarase a admisión ó e‐mail indicado na ficha de inscrición o día 21 de novembro de 2017

SOLICITUDES:

Para inscribirse: Enviar vía e‐mail a formacion@fademga.org ou vía fax al 981519651 á atención do Servizo de Formación :
• Ficha de inscrición e LOPD cumplimentada e asinada.
• Carné/compromiso/convenio que acredite ser voluntario dalgunha entidade social.

Á hora de seleccionar os participantes do curso, primarase:
1. Ser voluntario en entidades federadas de FADEMGA .
2. Orde de chegada da solicitude á Federación.

Descarga asociada

(08-11-2017)

Curso:Pensamento Libre para persoas con discapacidade intelectual: facilitando o diálogo para o pensamento libre (25 novembro)

CONTIDOS:

BLOQUE 1: Pensar (2 HORAS)
- Aprender a preguntar.
- Escoitar e dialogar.
BLOQUE 2: Sentir (2 HORAS)
- Coñecer o mundo das emocións.
- Autoxestionar as nosas emocións.
BLOQUE 3: Valorar (2 HORAS)
- Recoñecer a nosa dimensión moral.
- Dialogar sobre os nosos valores.
BLOQUE 4: Filosofar (2 HORAS)
- Recoñecer a dimensión filosófica da existencia humana.
- Promover unha actitude filosófica: a arte de facernos preguntas.

PERFIL DOCENTE:
 D. JESÚS MERINO. Formador da Escola de Pensamento Libre de FADEMGA Plena inclusión Galicia e profesor de filosofía.

NÚMERO DE HORAS CURSO: 8 horas

DATAS DE REALIZACIÓN:
Sábado, 25 de novembro de 2017


HORARIO:
De 10:00 a 14:00 horas / De 15:30 a 19:30 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Sede de FADEMGA Plena inclusión Galicia.
Vía Pasteur, nº 53-A, Pol. Ind. do Tambre.
15890 Santiago de Compostela.

DESTINATARIOS:
Voluntarios en entidades sociais (> 16 anos)

NÚMERO DE PRAZAS:15 prazas.


Prezo: gratuito ( financiado a través do programa de IRPF)

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 20/11/2017

Comunicarase a admisión ó e‐mail indicado na ficha de inscrición o día 21 de novembro de 2017

SOLICITUDES:

Para inscribirse: Enviar vía e‐mail a formacion@fademga.org ou vía fax al 981519651 á atención do Servizo de Formación :
• Ficha de inscrición e LOPD cumplimentada e asinada.
• Carné/compromiso/convenio que acredite ser voluntario dalgunha entidade social.

Á hora de seleccionar os participantes do curso, primarase:
1. Ser voluntario en entidades federadas de FADEMGA .
2. Orde de chegada da solicitude á Federación.

Descarga asociada

(23-02-2016)

A Lectura fácil, unha semente para a Plena inclusión

9:30 - 10:00 Recepción.
10:00 - 10:30 Presentación da Xornada.
10:30 - 11:30 A lectura fácil, por que e para quen?.Oscar García. Dilofácil
11:30 - 12:00 Descanso.
12:00 - 13:00 Dinamización de clubes de lectura fácil.María Peralta. Asociación Lectura fácil Madrid.
13:00 - 14:00 Proxecto Léelo Fácil.
Raquel Cárcamo. Cooperativa Altavoz
14:00 - 16:00 Descanso.
Boas prácticas de Lectura fácil:
16:00 - 16:30 “A illa do Tesouro”. Asociación Aspas
16:30 - 17:00 Xuntámonos para ler? Asociación AMIPA
17:00 - 17:30 Reporteiros en rede. Centro Juan María
17:30 - 18:00 Adaptación a LF da obra “Os nenos” de Xosé Filgueira Valverde.Asociación Juan XXIII
18:00 - 18:15 Clausura

Destinatarios:
Persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.Familiares, Profesionais, voluntarios e persoas interesadas en xeral.

Lugar de celebración: Edificio Cersia- San Lázaro- Santiago de Compostela.

Normas para cubrir a inscrición:
Debes cubrir unha inscrición, imprimila, asinala
e enviala escaneada a FADEMGA Plena inclusión Galicia,
ao correo electrónico: areasocial@fademga.org
Cota:
A cota de inscrición é gratis
para as persoas das entidades de FADEMGA
A cota de inscrición é de 10 € por persoa
para outras persoas interesadas
Pago da cota:
As persoas que teñen que pagar cota
ingresarán os 10 €
no seguinte número de conta de ABANCA:
IBAN ES87 2080 0300 8930 4012 6857
Prazo de envío de inscricións:
Podes enviar a inscrición e o xustificante de pago
ata o 18 de marzo de 2016
Confirmación da praza:
O día 22 de marzo dirémosche por correo electrónico
se estás admitido.

Descarga asociada

(26-10-2015)

IX SEMINARIO SOBRE A DISCAPACIDADE INTELECTUAL E SAÚDE MENTAL

En FADEMGA Plena inclusión Galicia cambiamos de cor pero non de esencia, e continuamos traballando para garantir a mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e do desenvolvemento e das súas familias, por elo organizamos unha nova edición do Seminario sobre Discapacidade Intelectual e Saúde Mental.

A cita terá lugar o venres 20 de novembro, na Facultade de Psicoloxía (Mód. A, planta -1), Calle Xosé María Suárez Núñez, s/n. Campus Vida, en Santiago de Compostela, e volverá a contar coa Declaración de Interese Sanitario por parte da Consellería de Sanidade.

O Seminario está dirixido a técnicos e profesionais da administración pertencentes ao ámbito social, sanitario e educativo, profesionais do sector da discapacidade intelectual e do movemento asociativo, profesionais de outras organizacións que traballen nestes ámbitos e estudantes de diferentes disciplinas: traballo social, psicoloxía, terapia ocupacional, enfermería, etc.


A través deste Seminario FADEMGA Plena inclusión Galicia continúa dando a coñecer a profesionais de diferentes campos as particularidades das persoas con discapacidade intelectual que presentan trastornos mentais e/ou alteracións de conduta, ao tempo que se fomentan vías de colaboración entre os Servizos Sociais, Sanidade e o Sector da Discapacidade Intelectual.

Un foro de reflexión e debate sobre a atención das persoas con discapacidade intelectual que presentan trastornos mentais e/ou alteracións de conduta, nos dispositivos de saúde - tanto a nivel ambulatorio como hospitalario - que pretende fomentar cambios nas organizacións, xerando unha visión positiva das persoas con discapacidade intelectual que presentan trastornos mentais e/ou alteracións de conduta e incidindo na implicación da organización, de todos os profesionais e das familias.

INSCRICIÓN. Aforo limitado. (Ver boletín de inscrición)


Finalizado os prazos de inscrición confirmaráselle a praza dende FADEMGA vía e-mail.

No caso de cubrir aforo, notificáraselle da mesma maneira a aquelas que non sexan admitidas e reembolsaráselle o importe inicialmente abonado.

Tras a confirmación da praza non se reembolsara o importe aboado no caso de anular a participación.

Para máis información contacten a través do teléfono 981.519.650, ou correo electrónico areasocial@fademga.org (Persoa de contacto: Pilar Villaverde)

Descarga asociada

(17-12-2016)

Xornadas sobre saúde e discapacidade intelectual

Dende FADEMGA Plena inclusión Galicia estamos a preparar unha nova xornada centrada na saúde e a discapacidade intelectual, que terá lugar o vindeiro sábado 17 de decembro na Facultade de Psicoloxía de Santiago. A xornada está organizada nesta ocasión polo "Grupo de traballo de saúde" impulsado por Plena inclusión España, no que participa FADEMGA Plena inclusión e a Asociación Juan María. A xornada tamén conta coa colaboración da Unidade de Atención Temperá da Universidade de Santiago de Compostela.

A finalidade deste encontro será sensibilizar sobre a situación sanitaria ás persoas con discapacidade intelectual, promovendo un foro de reflexión e debate sobre a saúde deste colectivo, ao tempo que informamos e formamos aos profesionais para a abordaxe da saúde das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

No seguinte enlace está dispoñible o cartel co Programa da actividade e a Inscrición na Xornada:
http://fademga.plenainclusiongalicia.org/gl/mais-novas/novas/1384-nova-xornada-sobre-discapacidade-intelectual-e-saude

Prezo: De balde ate completar aforo.

Destinatarios: Esta Xornada está dirixida principalmente a profesionais do ámbito sanitario, estudantes de Ciencias da Saúde, pero aberta ao público en xeral.

O prazo para formalizar a inscrición rematará o 12 de decembro.

Deberase mandar a inscrición asinada e escaneada ao seguinte correo areasocial@fademga.org

Descarga asociada

(02-03-2016)

CURSO GRATUITO: CREACIÓN E DINAMIZACIÓN DE CLUBES DE LECTURA FÁCIL

CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 1. Introdución á Lectura Fácil: definición, aplicacións, colectivos cos que se traballa, beneficios, materiais, experiencias de éxito. A Lectura Fácil enfocada ó colectivo de discapacidade intelectual.................2 HORAS

UNIDADE DIDÁCTICA 2. Creación e dinamización de Clubes de Lectura Fácil. Pautas para pór en marcha e manter un club de Lectura Fácil....................2 HORAS

UNIDADE DIDÁCTICA 3. Exercicios prácticos e avaliación .......................2 HORAS

PERFIL DOCENTE

 DNA MARÍA PERALTA. Diplomada en Educación Social pola Universidade do País Vasco. Membro da Asociación Lectura Fácil Madrid dedicada á formación de voluntarios e profesionais que traballan coa poboación con dificultade lectora, dinamización de Clubes de Lectura Fácil e adaptación de materiais a Lectura Fácil.

NÚMERO DE HORAS CURSO:6 horas
DATAS DE REALIZACIÓN: Sábado, 2 de abril de 2016
HORARIO:De 10:00 a 14:00 e 15:30 a 17:30 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: Sede de FADEMGA Plena inclusión Galicia.Vía Pasteur, nº 53-A, Pol. Ind. do Tambre. 15890 Santiago de Compostela.

DESTINATARIOS: Voluntarios en entidades sociais (> 16 anos)

NÚMERO DE PRAZAS: 15-20 prazas

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 23/03/2016

Comunicarase a admisión ó e‐mail indicado na ficha de inscripción o día 28 de marzo de 2016.

SOLICITUDES
Para inscribirse : Enviar vía e‐mail a formacion@fademga.org ou vía fax al 981519651 á atención do Servizo de Formación :
•Ficha de inscripción e LOPD cumplimentada.
•Carné/compromiso/convenio que acredite ser voluntario dalgunha entidade social.

Á hora de seleccionar os participantes do curso, primarase:
1.Ser voluntario en entidades federadas de FADEMGA .
2.Orde de chegada da solicitude á Federación.Descarga asociada

(24-09-2015)

'Dinámicas grupais e trabajo en equipo. Métodos ou formas de motivación de persoas con discapacidade intelectual'

CONTIDOS:
UNIDADE DIDÁCTICA 1: Dinámicas grupais e traballo en equipo.
1.1. Concepto e características.
1.2. Tipoloxía, técnicas e significado.
1.3. Importancia da dinamización de grupos.
1.4. O equipo de traballo. Concepto e características.
1.5. Estratexias para fomentar o traballo en equipo.
UNIDADE DIDÁCTICA 2: A motivación de persoas con discapacidade intelectual.
2.1. A Motivación. Concepto e teorías.
2.2. Fases e clasificación das motivacións
2.3. Motivación e aprendizaxe en persoas con discapacidade intelectual
PERFIL DOCENTE:D. DAVID LUACES GUDÍN. Profesor Asociado do Departamento de Ciencias da Saúde na Universidade de A Coruña. Docente e Coordinador do Ciclo de Grao Superior de Integración Social e de Grao Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia do Centro de Formación Profesional Tomás Barros (A Coruña). Profesor da Escola de Tempo Libre Aldebarán (Áreas de Saúde e Animación. A Coruña)
DATAS DE REALIZACIÓN:Sábado 24 de outubro de 2015
HORARIO:8 horas diarias (10:00 a 14:00 e 15:30 a 19:30 horas).
LUGAR DE REALIZACIÓN: FADEMGA FEAPS GALICIA. Vía Pasteur nº 53-A, Pol. Ind. do Tambre. 15890 Santiago de Compostela.
DESTINATARIOS:Voluntarios en entidades sociais
NÚMERO DE PRAZAS:20 prazas
DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN:09/10/2015
Comunicarase a admisión ó e-mail indicado na ficha de inscrición con carácter previo ó inicio do curso.
PREZO: gratuito.
Documentación :
•Ficha de inscripción cumplimentada.
•Autorización cesión datos alumno.
•Carnet/compromiso/convenio que acredite ser voluntario dalgunha entidade social.

A ficha de inscrición será remitida por fax 981519651 á atención del Servicio de Formación ou por e-mail a formacion@fademga.org

A autorización de cesión de datos e carnet de voluntario será solicitada por FADEMGA FEAPS GALICIA ós alumnos admitidos.

REQUISITOS:
•Ser voluntario en entidades sociales (a partir de 16 años)
Á hora de seleccionar os participantes do curso, se primará:
•Ser voluntario en entidades federadas a FADEMGA FEAPS GALICIA.
•Orde de chegada da solicitude á Federación.

Descarga asociada

(09-12-2014)

CURSO GRATUITO “LOS APOYOS EN LA CONDUCTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y LA ÉTICA”

CONTENIDOS
APOYO CONDUCTUAL POSITIVO (8 h)
UNIDAD DIDÁCTICA 1: Conducta: Definición y Parámetros
UNIDAD DIDÁCTICA 2: El Apoyo Conductual Positivo
2.1. Definición y Características
2.2. Principios del Apoyo Conductual Positivo
UNIDAD DIDÁCTICA 3: Diseño de un Plan de Apoyo Conductual Positivo
UNIDAD DIDÁCTICA 4: Estrategias de Intervención del Plan de Apoyo Conductual Positivo
CÓDIGO ÉTICO FEAPS (8 h)
UNIDAD DIDÁCTICA 1: Introducción a la Ética. Bases Teóricas
UNIDAD DIDÁCTICA 2: Origen, concepto y fundamentos de la ética
UNIDAD DIDÁCTICA 3: Modos de entender la ética
UNIDAD DIDÁCTICA 4: Visión ética de FEAPS
UNIDAD DIDÁCTICA 5: Valores y Principios Éticos. Conflictos entre Principios
UNIDAD DIDÁCTICA 6: Código ético de FEAPS
PERFIL DOCENTE
 D. ANTONIO NAYA SANCHO, Psicólogo e Director del Centro Ricardo Baró de la asociación ASPRONAGA. Miembro del Comité de Ética de Feaps.
 D. MOISÉS LAMIGUEIRO ROMEO: Coordinador del Área Social y del Área de Familias de Fademga Feaps Galicia. Miembro de la Red de Apoyo a la Ética de Feaps.
NÚMERO DE HORAS CURSO
16 horas (presencial)
FECHAS DE REALIZACIÓN
Viernes 19 de diciembre y sábado 20 de diciembre de 2014
HORARIO
8 horas diarias (10:00 a 14:00 y 15:30 a 19:30 horas).
LUGAR DE REALIZACIÓN
Sede de FADEMGA FEAPS GALICIA.
Vía Pasteur nº 53-A, Pol. Ind. do Tambre.
15890 Santiago de Compostela.
DESTINATARIOS
Voluntarios en entidades sociales
NÚMERO DE PLAZAS
20 plazas
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
12/12/2014

Se comunicará la admisión al e-mail indicado en la ficha de inscripción con carácter previo al inicio del curso.
SOLICITUDES
Documentación :
• Ficha de inscripción cumplimentada.
• Autorización cesión datos alumno.
• Carnet/compromiso/convenio que acredite ser voluntario de alguna entidad social.

La ficha de inscripción será remitida por fax 981519651 a la atención del Servicio de Formación o por e-mail a formacion@fademga.org.

La autorización de cesión de datos será solicitada por FADEMGA FEAPS GALICIA a los alumnos admitidos.
REQUISITOS

• Ser voluntario mayor de edad en entidades sociales.

A la hora de seleccionar los participantes del curso, se primará
• Ser voluntario en entidades federadas a FADEMGA FEAPS GALICIA.
• Orden de llegada de la solicitud a la Federación.

Descarga asociada


[Hemeroteca]

Formato RSS 2.0