Saltar navegación
Voluntariado galego

Novas

(04-01-2017)

Listado definitivo de alumnos aprobados do 'Curso de voluntariado. Nivel de especialización de carácter xenérico 2016'

A Plataforma de teleformación de Voluntariado Galego informa ás/aos alumnas/os do curso en liña "Curso de voluntariado. Nivel de especialización de carácter xenérico 2016" que no documento anexo poden consultar a relación daqueles que obtiveron a cualificación de apto/a.

O prazo para presentar reclamacións ou enviar aclaracións e suxestións estará aberto ata o vindeiro 4 de xaneiro ás 14:30 horas. Os/as alumnos/as poderanse poñer en contacto coa Plataforma de Teleformación de Voluntariado Galego a través do enderezo electrónico voluntariado@xunta.es.

Recórdase que como criterio de avaliación se estableceu que aprobarían o curso aquelas/es alumnos/as que realizaran e aprobaran o total das probas.

Os diplomas oficiais EMITIRANSE EMITIRANSE A PARTIR DO DÍA NO QUE SE PUBLIQUEN AS NOTAS DEFINITIVAS DE APROBADOS NA PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN DE VOLUNTARIADOGALEGO.ORG. Enviaranse por correo ordinario ao enderezo indicado na ficha de inscrición da/o alumna/o. Se cambiastes de domicilio recentemente, pregámosvos que, ademais de actualizalo na sección OS MEUS DATOS PERSOAIS do voso panel de control na Plataforma, nolo comuniquedes por correo electrónico a voluntariado@xunta.es

O listado de alumnos aprobados estará dispoñible na web durante 15 días a partir de que remate o prazo de reclamacións.
A partir de aí se queredes saber se estades aprobados enviade un mail a voluntariado@xunta.es.

Descarga asociada

(09-12-2016)

Respostas correctas dos cuestionarios do curso 'Recursos para traballar o voluntariado na Educación Secundaria 2016'

No seguinte documento axunto, os alumnos/as do "Recursos para traballar o voluntariado na Educación Secundaria 2016" podedes consultar as respostas correctas aos cuestionarios.

Descarga asociada

(09-12-2016)

Listado definitivo de alumnos aprobados 'Recursos para traballar o voluntariado na Educación Secundaria 2016'

A Plataforma de teleformación de Voluntariado Galego informa ás/aos alumnas/os do curso en liña "Recursos para traballar o voluntariado na Educación Secundaria 2016" que no documento anexo poden consultar a relación daqueles que obtiveron a cualificación de apto/a.

Recórdase que como criterio de avaliación se estableceu que aprobarían o curso aquelas/es alumnos/as que realizaran e aprobaran o total das probas.

Os diplomas oficiais EMITIRANSE A PARTIR DO DÍA NO QUE FINALICE O PERÍODO DE RECLAMACIÓNS. Enviaranse por correo ordinario ao enderezo indicado na ficha de inscrición da/o alumna/o. Se cambiastes de domicilio recentemente, pregámosvos que, ademais de actualizalo na sección OS MEUS DATOS PERSOAIS do voso panel de control na Plataforma, nolo comuniquedes por correo electrónico a voluntariado@xunta.es

O listado de alumnos aprobados estará dispoñible na web durante 15 días a partir de que remate o prazo de reclamacións.
A partir de aí se queredes saber se estades aprobados enviade un mail a voluntariado@xunta.es.

Descarga asociada

(14-11-2016)

Respostas correctas dos cuestionarios do 'Curso de voluntariado. Nivel básico 2016-2ª edicion'

No seguinte documento axunto, os alumnos/as do "Curso de voluntariado. Nivel básico 2016" podedes consultar as respostas correctas aos cuestionarios.

Descarga asociada

(14-11-2016)

Listado definitivo de alumnos aprobados do ´Curso de voluntariado. Nivel básico (2ª edición)´

A Plataforma de teleformación de Voluntariado Galego informa ás/aos alumnas/os do curso en liña "CURSO DE VOLUNTARIADO. NIVEL BÁSICO (2ª EDICIÓN)" que no documento anexo poden consultar a relación daqueles que obtiveron a cualificación de apto/a.

Recórdase que como criterio de avaliación se estableceu que aprobarían o curso aquelas/es alumnos/as que realizaran e aprobaran o total das probas.

O listado de alumnos aprobados estará dispoñible na web durante 15 días a partir de que remate o prazo de reclamacións.
A partir de aí se queredes saber se estades aprobados enviade un mail a voluntariado@xunta.es.

Descarga asociada

(10-11-2016)

Respostas correctas dos cuestionarios do curso 'Recursos para o traballo coas persoas voluntarias nunha entidade de acción voluntaria 2016'

No seguinte documento axunto, os alumnos/as do curso "'Recursos para o traballo coas persoas voluntarias nunha entidade de acción voluntaria 2016'" podedes consultar as respostas correctas aos cuestionarios.

Descarga asociada

(10-11-2016)

Listado definitivo de alumnos aprobados do curso 'Recursos para o traballo coas persoas voluntarias nunha entidade de acción voluntaria 2016'

A Plataforma de teleformación de Voluntariado Galego informa ás/aos alumnas/os do curso en liña "Recursos para o traballo coas persoas voluntarias nunha entidade de acción voluntaria 2016" que no documento anexo poden consultar a relación daqueles que obtiveron a cualificación de apto/a.

Recórdase que como criterio de avaliación se estableceu que aprobarían o curso aquelas/es alumnos/as que realizaran e aprobaran o total das probas.

Os diplomas oficiais EMITIRANSE EMITIRANSE A PARTIR DO DÍA NO QUE SE PUBLIQUEN AS NOTAS DEFINITIVAS DE APROBADOS NA PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN DE VOLUNTARIADOGALEGO.ORG. Enviaranse por correo ordinario ao enderezo indicado na ficha de inscrición da/o alumna/o. Se cambiastes de domicilio recentemente, pregámosvos que, ademais de actualizalo na sección OS MEUS DATOS PERSOAIS do voso panel de control na Plataforma, nolo comuniquedes por correo electrónico a voluntariado@xunta.es

O listado de alumnos aprobados estará dispoñible na web durante 15 días a partir de que remate o prazo de reclamacións.
A partir de aí se queredes saber se estades aprobados enviade un mail a voluntariado@xunta.es.

Descarga asociada

(15-06-2016)

Respostas correctas dos cuestionarios do curso 'Formación do voluntariado na recuperación patrimonial 2016'

No seguinte documento axunto, os alumnos/as do curso "Formación do voluntariado na recuperación patrimonial 2016" podedes consultar as respostas correctas aos cuestionarios.

Descarga asociada

(15-06-2016)

Listado definitivo de alumnos aprobados do curso 'Formación do voluntariado na recuperación patrimonial 2016'

A Plataforma de teleformación de Voluntariado Galego informa ás/aos alumnas/os do curso en liña "Formación do voluntariado na recuperación patrimonial 2016" que no documento anexo poden consultar a relación daqueles que obtiveron a cualificación de apto/a.

Recórdase que como criterio de avaliación se estableceu que aprobarían o curso aquelas/es alumnos/as que realizaran e aprobaran o total das probas.

Os diplomas oficiais EMITIRANSE A PARTIR DO DÍA NO QUE FINALICE O PERÍODO DE RECLAMACIÓNS. Enviaranse por correo ordinario ao enderezo indicado na ficha de inscrición da/o alumna/o. Se cambiastes de domicilio recentemente, pregámosvos que, ademais de actualizalo na sección OS MEUS DATOS PERSOAIS do voso panel de control na Plataforma, nolo comuniquedes por correo electrónico a voluntariado@xunta.es

O listado de alumnos aprobados estará dispoñible na web durante 15 días a partir de que remate o prazo de reclamacións.
A partir de aí se queredes saber se estades aprobados enviade un mail a voluntariado@xunta.es.

(19-05-2016)

Respostas correctas dos cuestionarios do curso 'Voluntariado ambiental 2016'

No seguinte documento axunto, os alumnos/as do curso "Voluntariado ambiental 2016" podedes consultar as respostas correctas aos cuestionarios.

Descarga asociada

(19-05-2016)

Listado definitivo de alumnos aprobados do curso 'Voluntariado ambiental 2016'

A Plataforma de teleformación de Voluntariado Galego informa ás/aos alumnas/os do curso en liña "Voluntariado ambiental 2016" que no documento anexo poden consultar a relación daqueles que obtiveron a cualificación de apto/a.

Recórdase que como criterio de avaliación se estableceu que aprobarían o curso aquelas/es alumnos/as que realizaran e aprobaran o total das probas.

Os diplomas oficiais EMITIRANSE A PARTIR DO DÍA NO QUE FINALICE O PERÍODO DE RECLAMACIÓNS. Enviaranse por correo ordinario ao enderezo indicado na ficha de inscrición da/o alumna/o. Se cambiastes de domicilio recentemente, pregámosvos que, ademais de actualizalo na sección OS MEUS DATOS PERSOAIS do voso panel de control na Plataforma, nolo comuniquedes por correo electrónico a voluntariado@xunta.es

O listado de alumnos aprobados estará dispoñible na web durante 15 días a partir de que remate o prazo de reclamacións.
A partir de aí se queredes saber se estades aprobados enviade un mail a voluntariado@xunta.es.

(06-05-2016)

Publicación do listado definitivo de alumnas/os aprobadas/os do ´Curso en liña. Curso de voluntariado. Nivel básico 2016´

A Plataforma de teleformación de Voluntariado Galego informa ás/aos alumnas/os do curso en liña "Curso de voluntariado. Nivel básico 2016" que no documento anexo poden consultar a relación daqueles que obtiveron a cualificación de apto/a.

Recórdase que como criterio de avaliación estableceuse que aprobarían o curso aquelas/es alumnos/as que realizaran e aprobaran o total das probas.
Por favor revisa o enderezo indicado na túa ficha de inscrición. Se cambiastes de domicilio recentemente, pregámosvos que, ademais de actualizalo na sección OS MEUS DATOS PERSOAIS do voso panel de control na Plataforma, nolo comuniquedes por correo electrónico a voluntariado@xunta.es

O listado de alumnos aprobados estará dispoñible na web durante 15 días dende o día de hoxe.

A partir de aí se queredes saber se estades aprobados enviade un mail a voluntariado@xunta.es.

(01-01-2016)

Enquisa de avaliación dos cursos en liña do plan de formación de voluntariado 2016

O presente cuestionario ten como obxectivo coñecer o voso grao de satisfacción dos cursos impartidos a través da plataforma de teleformación de voluntariado galego.

Agradeceríamos que dedicásedes uns minutos para completar esta breve enquisa, e antes de envialo comprobásedes que cubristes todos os campos.

Avaliade de 1 a 5 cada un dos seguintes aspectos (Contidos do curso, profesorado, material didáctico, organización do curso e outros aspectos), sendo un a puntuación máis baixa e cinco a máis alta.

Podedes facer todas aquelas achegas que consideredes oportunas ao final da enquisa.

Enquisa de avaliación dos cursos en liña do plan de formación de voluntariado 2015

Formato RSS 2.0
Copyright voluntariadogalego.org