Saltar navegación
Voluntariado galego

Curso en liña: Voluntariado en proxectos de dinamización de envellecemento activo e saudable 2017

[21-11-2017 - 21-12-2017]

O prazo de inscrición estará aberto do do 6 ao 20 de novembro ás 14.30 horas

Logo do cursoDestinatarios/as: Preferentemente persoal técnico e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Nº. de horas: 20

Nº. de edicións: 1

Nº. de prazas: sen límite

Contidos:

Módulo 1: CONCEPTOS CLAVE NO ÁMBITO DO ENVELLECEMENTO ACTIVO

 O ABC do envellecemento activo: definición, determinantes, áreas e evolución.
 Radiografía do perfil das persoas de 55 e mais anos en Galicia: estereotipos, novos perfís, novas necesidades.
 Estado da arte na nosa comunidade: a ESGAEN (Estratexia Galega de Envellecemento Activo desde a Innovación 2016-2020 da Xunta de Galicia): liñas estratéxicas, mapa de valor (entidades, recursos e programas), etc.
 O papel do voluntariado no Envellecemento Activo.
 Boas prácticas e experiencias innovadoras no ámbito do voluntariado.

Módulo 2: METODOLOXÍAS E ÁREAS DE INTERVENCIÓN
 O modelo de atención centrado na persoa e o paradigma de curso vital en envellecemento activo. As actividades significativas.
 O concepto de aprendizaxe permanente ou “longlife learning”.
 Tipoloxía de actividades con persoas de 55 e máis anos: estimulación cognitiva, actividade física, intelixencia emocional, uso das TIC como “medio” non como “fin”, terapias integrais
 Novas tendencias: os “serious games” como ferramenta de detección precoz de Envellecemento Activo.

Módulo 3: TIPOS DE INTERVENCIÓNS E ROL DO VOLUNTARIO.
 O voluntariado sénior: definindo un novo rol mais alá do acompañamento.
 Desenvolvemento de competencias clave: comunicación interpersoal e intrapersoal, escoita activa, dinámicas de comunicación asertiva, dinámicas de traballo en equipo, ferramentas para o traballo en rede (sinerxias)
 Fases no proceso de intervención: intervencións grupais e individuais.
 Dinámicas de interese e recursos prácticos.

Módulo 4: DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS INTEGRAIS DE EENVELLECEMENTO ACTIVO E SAUDABLE
 Intervención comunitaria e proxectos interxeracionais
 Construíndo o noso propio proxecto de envellecemento activo :
o Elaboración de itinerarios e programas
o Descrición do perfil de participante
o Definición de obxectivos
o Búsqueda de recursos
o Indicadores e medición do impacto.

Modalidade: en liña

Lugar de impartición: Plataforma de Teleformación de Voluntariado, www.voluntariadogalego.org


Data de inscrición
: do 6 ao 20 de novembro de 2017

Data de realización: do 21 de novembro ao 21 de decembro de 2017 (peche ás 14:30h).

Copyright voluntariadogalego.org