Saltar navegación
Voluntariado galego

Cursos

Curso en liña: Curso de voluntariado. Nivel básico 2013
[08-02-2013 - 08-03-2013]

O prazo de inscrición estará aberto dende o 7 de xaneiro ao 7 de febreiro ás 14.30 horas.

AmpliarCurso en liña: Voluntariado cultural. Voluntariado en bibliotecas 2014
[10-02-2014 - 07-03-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 10 de xaneiro ao 7 de febreiro ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Actuación do voluntariado para a rexeneración dos montes queimados 2014
[03-03-2014 - 31-03-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 3 ao 28 de febreiro ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Os procesos participativos na acción voluntaria 2014
[07-03-2014 - 07-04-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 7 de febreiro ao 4 de marzo ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Curso de voluntariado para apoio e acompañamento ás vítimas de violencia de xénero 2014
[01-04-2014 - 30-04-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 4 de marzo ao 28 de marzo ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Voluntariado ambiental 2014
[07-04-2014 - 06-05-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 7 de marzo ao 4 de abril ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Curso básico de psicoloxía para voluntarios. Habilidades e recursos para voluntarios de entidades sen ánimo de lucro 2014
[02-05-2014 - 02-06-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 2 ao 29 de abril ás 14.30 horas

Curso en liña: Dano cerebral adquirido e prevención. Un espazo para a intervención dende o voluntariado 2014
[12-05-2014 - 11-06-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 11 de abril ao 09 de maio ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Envellecemento activo dende a perspectiva do voluntariado 2014
[02-06-2014 - 02-07-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 2 ao 30 de maio ao 09 de maio ás 14.30 horas

Curso en liña: Intelixencia emocional aplicada dende a perspectiva do voluntariado 2014
[13-06-2014 - 14-07-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 13 de maio ao 10 de xuño ás 14.30 horas

Curso en liña: Xestión de voluntariado no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas 2014
[30-05-2014 - 27-06-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 13 ao 27 de maio ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: O voluntariado sénior. A importancia e a utilidade dos seus coñecementos 2014
[16-06-2014 - 15-07-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 15 de maio ao 13 de xuño ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Voluntariado en catástrofes e emerxencias 2014
[08-09-2014 - 07-10-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 8 de agosto ao 5 de setembro ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Recursos para traballar o voluntariado nas institucións educativas. A importancia de realizar voluntariado na infancia e na adolescencia 2014
[15-09-2014 - 15-10-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 18 de agosto ao 12 de setembro ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Curso de voluntariado. Nivel de especialización 2014
[01-10-2014 - 31-10-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 1 ao 26 de setembro ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: O papel do voluntariado nas institucións hospitalarias 2014
[06-10-2014 - 06-11-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 8 de setembro ao 3 de outubro ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: O voluntariado no coidado de persoas con algun tipo de demencia 2014
[27-10-2014 - 26-11-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 26 de setembro ao 24 de outubro ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Voluntariado na intervención con menores en conflito social 2014
[03-11-2014 - 01-12-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 3 ao 30 de outubro ás 14.30 horas

Curso en liña: Recursos para a xestión dos voluntarios por parte das entidades de acción voluntaria 2014
[14-11-2014 - 15-12-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 15 de outubro ao 13 de novembro ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Introdución á mediación intercultural 2014
[20-11-2014 - 19-12-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 20 de outubro ao 18 de novembro ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Curso de acompañamento hospitalario 2014
[19-11-2014 - 19-12-2014]

O prazo de inscrición estará aberto do 20 de outubro ao 17 de novembro ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: MARKETING SOLIDARIO. ESTRATEXIAS BÁSICAS DE MARKETING SOCIAL 2015
[15-01-2015 - 13-02-2015]

O prazo de inscrición estará aberto do 3 de decembro ao 13 de xaneiro de 2015 ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Aprendizaxe-servizo: Unha metodoloxía para a formación e a acción voluntaria 2015
[20-02-2015 - 23-03-2015]

O prazo de inscrición estará aberto do 20 de xaneiro ao 19 de febreiro ás 14.30 horas

Curso en liña: Formación de voluntariado ambiental en plantas exóticas invasoras 2015
[19-03-2015 - 20-04-2015]

O prazo de inscrición estará aberto do 19 de febreiro ao 17 de marzo ás 14.30 horas

Curso en liña: Curso básico de voluntariado 2015
[08-04-2015 - 08-05-2015]

O prazo de inscrición estará aberto do 9 de marzo ao 6 de abril ás 14.30 horas

Curso en liña: Voluntariado en centros penitenciarios 2015
[20-04-2015 - 11-05-2015]

O prazo de inscrición estará aberto do 19 de marzo ao 17 de abril ás 14.30 horas

Curso en liña: Actividades na natureza como ferramenta de inserción para colectivos en risco de exclusión social 2015
[04-05-2015 - 29-05-2015]

O prazo de inscrición estará aberto do 1 ao 30 de abril ás 14.30 horas

Curso en liña: Ferramentas eficaces para desempeñar o labor voluntario 2015
[05-05-2015 - 05-06-2015]

O prazo de inscrición estará aberto do 06 ao 30 de abril ás 14.30 horas

Curso en liña: Intervención con poboación reclusa: itinerarios personalizados 2015
[25-05-2015 - 26-06-2015]

O prazo de inscrición estará aberto do 24 de abril ao 22 de maio ás 14.30 horas

Curso en liña: Envellecemento activo e a prevención da dependencia dende a perspectiva do voluntariado 2015
[01-06-2015 - 30-06-2015]

O prazo de inscrición estará aberto do 29 de abril ao 29 de maio ás 14.30 horas

Curso en liña: Xestión eficaz do tempo no eido do voluntariado 2015
[03-06-2015 - 03-07-2015]

Por motivos técnicos o curso queda aprazado ata despois do verán.

Curso en liña: Guía práctica para o desenvolvemento de procesos participativos 2015
[13-10-2015 - 13-11-2015]

O prazo de inscrición estará aberto do 10 de setembro ao 9 de outubro ás 14.30 horas

Curso en liña: Actuacións do voluntariado co colectivo de persoas afectadas con alzhéimer, enfermidades mentais crónicas e outro tipo de demencias 2015
[19-10-2015 - 19-11-2015]

O prazo de inscrición estará aberto do 16 de setembro ao 16 de outubro ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: CURSO ATENCIÓN A REFUXIADOS 2015
[05-11-2015 - 04-12-2015]

O prazo de inscrición estará aberto do 02 de outubro ao 3 de novembro ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Metodoloxías creativas para dinamizar grupos na acción voluntaria 2016
[15-02-2016 - 15-03-2016]

O prazo de inscrición estará aberto do 14 de xaneiro ao 14 de febreiro ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Curso de voluntariado. Nivel básico 2016
[21-03-2016 - 21-04-2016]

O prazo de inscrición estará aberto do 17 de febreiro ao 17 de marzo ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Curso de voluntariado ambiental 2016
[11-04-2016 - 11-05-2016]

O prazo de inscrición estará aberto do 11 de marzo ao 8 de abril ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Formación do voluntariado na recuperación patrimonial 2016
[02-05-2016 - 31-05-2016]

O prazo de inscrición estará aberto do do 5 ao 29 de abril ás 14.30 horas

Curso en liña: Solicitude, xestión e Xustificación das subvencións de Voluntariado da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado 2016
[18-05-2016 - 21-06-2016]

O prazo de inscrición estará aberto do do 14 de abril ao 16 de maio ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Curso de voluntariado. Nivel básico 2016 (2ª edición)
[03-10-2016 - 03-11-2016]

O prazo de inscrición estará aberto do 23 de agosto ao 30 de setembro ás 14.30 horas

AmpliarCURSO EN LIÑA: RECURSOS PARA TRABALLAR O VOLUNTARIADO NA EDUCACIÓN SECUNDARIA 2016
[31-10-2016 - 30-11-2016]

O prazo de inscrición estará aberto do 30 de setembro ao 28 de outubro ás 14.30 horas

Curso en liña: Curso de voluntariado: Nivel de especialización de carácter xenérico 2017
[16-10-2017 - 16-11-2017]

O prazo de inscrición estará aberto do 27 de setembro ao 15 de outubro ás 14.30 horas

AmpliarCurso en liña: Voluntariado en proxectos de dinamización de envellecemento activo e saudable 2017
[21-11-2017 - 21-12-2017]

O prazo de inscrición estará aberto do do 6 ao 20 de novembro ás 14.30 horas

Copyright voluntariadogalego.org