Saltar navegación
voluntariadogalego.org. Teléfono do Voluntariado: 900 400 800 voluntariadogalego.org. Teléfono Solidario: 900 400 800

Curso presencial: Voluntariado ambiental 2019

INDICA NO APARTADO OBSERVACIÓNS O LUGAR ONDE QUERES REALIZAR O CURSO

Destinatarios: Preferentemente persoal técnico e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.

Nº de horas: 20 horas

Nº de edicións: 3 (Carballo, Noia e Tui)

Nº de prazas: 25 por edición

Contidos:

Módulo I. O voluntariado ambiental. _4h.
-Obxectivos do voluntariado ambiental

-Crise ambiental e participación social
-Marco legal do voluntariado

Módulo II. Un escenario de degradación ambiental _5h.
- O papel do home na degradación ambiental
- Consecuencias e impactos
- Como actuamos dende o voluntariado?

Módulo III. Sensibilización e educación ambiental dende unha perspectiva de xénero _6h.
- Educación ambiental como ferramenta transformadora en igualdade
-Tipoloxía de actuacións de educación ambiental dende a perspectiva do voluntariado.
- A superación do sesgo androcéntrico no desenvolvemento socioambiental
- Educación ambiental e perspectiva de xénero: claves para a súa integración

Módulo IV. Voluntariado ambiental e xénero_2´5h.
-Relacións de xénero e medioambiente
-A superación do sesgo de xénero no desenvolvemento socioambiental
-Actuacións de voluntariado ambiental dende unha perspectiva de xénero: claves para a súa integración no contexto rural.

Medidas do PEVX

Medida nº 31- Ter en conta na realización das campañas de sensibilización contra a violencia de xénero, a maior incidencia desta nas mulleres que viven no ámbito rural e as súas circunstancias.

Módulo V. Boas prácticas no voluntariado ambiental dende unha perspectiva de xénero _
2´5h.

- Experiencias de interese
-Recursos para o voluntariado ambiental

Medida do PEVX
Medida nº 19-
Establecer un repositorio de boas prácticas, estudos e contidos a disposición das Comunidades Autónomas e as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, que permita o intercambio de experiencias eficaces no ámbito educativo. Este repositorio incluirase no Plan Estratéxico de Convivencia Escolar impulsado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte xunto coas Comunidades Autónomas, como desenvolvemento do eixe “Educación en Igualdade e Socialización para a prevención da violencia de xénero.

Vinculación coas Medidas do Pacto de Estado en materia de Violencia de Xénero
Atendendo aos 10 eixes de actuación establecidos no Pacto de Estado en materia de Violencia de xénero o curso “Voluntariado ambiental” aborda unha serie de contidos que tocan aspectos vencellados a un dos eixes de actuación establecidos no Pacto:
Eixe 1. A ruptura do silencio mediante o fomento de actuación de sensibilización. Dende este eixe encadrado no Pacto de Estado, os contidos abordados neste curso pretenden transversalizar a perspectiva de xénero de xeito xeral, como un escenario para a promoción da convivencia e a igualdade entre mulleres e homes.

Modalidade: presencial

Lugares de impartición:
Espazo Xove de Tui: R/ Sanz, 28 - 36700 Tui

Data de inscrición: Ata cubrir as prazas

Datas previstas de realización:

Espazo Xove de Tui: do 25 ao 28 de novembro de 16:30 a 20:30 horas.

INDICA NO APARTADO OBSERVACIÓNS O LUGAR ONDE QUERES REALIZAR O CURSO


Volver