Boletín informativo 03 de Decembro de 2019 Nº: 416
Curso presencial: Voluntariado interxeracional 2019
Datas e lugares de impartición:

Espazo Xove de Ourense do 9 ao 13 decembro de 16:00 a 20:00 horas

Edificio Administrativo Ferrol do 16 ao 20 de decembro de 16:00 a 20:00 horas.
Contidos:
Módulo I-
Voluntariado interxeracional e envellecemento activo_5h.
-Claves do envellecemento activo
- O rol do voluntariado no envellecemento activo
-beneficios do voluntariado interxeracional

Módulo II-
Espazos para a intervención dende o voluntariado interxeracional_4h.
-Claves no desenvolvemento de proxectos interxeracionais
-Os proxectos de acompañamento de voluntariado interxeracional
-Os proxectos educativos de voluntariado interxeracional

Módulo III- A promoción da igualdade dende a acción voluntaria interxeracional_2´5h.
- Análise da situación: Roles de xénero, estereotipos e linguaxe sexista. Que podemos facer dende o voluntariado interxeracional?
- Unha perspectiva do xénero no voluntariado interxeracional
- A visibilización da muller maior nos proxectos de voluntariado interxeracional
Medida do PEVX
Medida nº 35-
Visibilizar en campañas e actuacións ás mulleres maiores.

Módulo IV- Metodoloxías innovadoras para o voluntariado interxeracional_ 6h.
-Aprendizaxe servizo (ApS)
-Teatro social
-Radio

Módulo V- Boas prácticas no voluntariado interxeracional dende unha perspectiva de xénero -2´5h.
-Achegamento a proxectos interxeracionais no ámbito galego
-Claves para o desenvolvemento de proxectos de voluntariado interxeracional dende unha visión de xénero.

Medida do PEVX
Medida nº 19-
Establecer un repositorio de boas prácticas, estudos e contidos a disposición das Comunidades Autónomas e as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, que permita o intercambio de experiencias eficaces no ámbito educativo. Este repositorio incluirase no Plan Estratéxico de Convivencia Escolar impulsado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte xunto coas Comunidades Autónomas, como desenvolvemento do eixe “Educación en Igualdade e Socialización para a prevención da violencia de xénero”.

Vinculación coas Medidas do Pacto de Estado en materia de Violencia de Xénero
Atendendo aos 10 eixes de actuación establecidos no Pacto de Estado en materia de Violencia de xénero o curso “Voluntariado interxeracional” aborda unha serie de contidos que tocan aspectos vencellado a un dos eixes de actuación establecidos no Pacto:
Eixe 1. A ruptura do silencio mediante o fomento de actuación de sensibilización. Na que o voluntariado poderá aprender estratexias e ferramentas para abordar de xeito preventivo o fenómeno da violencia de xénero, e por outra banda adquirir unha maior concienciación das vivencias da vítima en situacións cotiás a través da súa escenificación, xerando un espazo para a transformación da realidade da vítima, e que nos permite xear unha resposta social ante o maltratador, e de protección da vítima.
Formulario de inscrición.

AVISO LEGAL: Se recibe este boletín é porque está dado de alta no noso servizo.
De tódolos xeitos, poñemos á súa disposición este espazo para darse de baixa, no que debe indicar o seu enderezo de correo electrónico e o número de subscritor que aparece no asunto deste correo electrónico.
Este correo electrónico foi enviado por Voluntariadogalego.org. Benvido/a.