Saltar navegación
voluntariadogalego.org. Teléfono do Voluntariado: 900 400 800 voluntariadogalego.org. Teléfono Solidario: 900 400 800

FADEMGA, PLENA INCLUSIÓN GALICIA (Federación Gallega de Asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo)

Representante legal: ELADIO FERNANDEZ PEREZ
C.I.F.: G36620037

Coordinador técnico:

Enderezo:
VIA PASTEUR 53-A PLG DO TAMBRE
15890 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA

Teléfono: 981519650
FAX: 981519651
Móvil:

URL: www.fademga.org
Email: fademga@fademga.org

Nº de voluntarios: 26

Novas

(16-05-2018)

II Xornada sobre Saúde Mental e Discapacidade Intelectual

Xa estamos a traballar nunha nova edición da Xornada sobre Saúde Mental e Discapacidade Intelectual, que organizamos xunto coa asociación ASPANANE, e queremos contar coa túa participación

A xornada celebrarase os días 8 e 9 de xuño. O día 8 de xuño será no Salón de actos do Hospital da Costa de Burela (Rafael Vior, s/n 27880 Burela (Lugo) e o 9 de xuño será no Conxunto histótico artístico de Sargadelos. Carretera río Cobo. San Ciprián Cervo).

Esta xornada, declarada de Interese Sanitario pola Consellería de Sanidade, ten como obxectivos:

•Dar a coñecer a profesionais de diferentes campos as particularidades das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento que presentan alteracións da saúde mental.

•Dar a coñecer a profesionais de diferentes campos os recursos e ferramentas dispoñibles para apoiar as persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

•Promover un foro de reflexión e debate sobre a atención das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

Anímate a participar! O prazo para anotarvos rematará o vindeiro 1 de xuño, e a inscrición deberedes remitila a areasocial@fademga.orgDescarga na nosa páxina web a ficha de inscrición e o programa da xornada.Descarga asociada

(24-10-2019)

CURSO: PAUTAS PARA ADAPTAR E VALIDAR A LECTURA FÁCIL

CONTIDOS
Módulo 1 : A LECTURA FÁCIL
1.1. Lectura Fácil: Concepto. Metodoloxías e historia.
1.2. Lexislación e lectura fácil.
1.3. Pautas europeas en lectura fácil.
1.4. Prácticas en lectura fácil.
1.5. Validación de textos en lectura fácil.
Módulo 2: VALIDACIÓN DA LECTURA FÁCIL
2.1. Os roles dentro do grupo: dinamizadores e validadores.
2.2. A organización dos grupos.
2.3. As dinámicas e a obtención de resultados.
2.4. Exercicios prácticos.

PERFIL DOCENTE
D. ÓSCAR GARCÍA MUÑOZ. Director do proxecto Dilofácil e especialista en adaptacións de textos a lectura fácil.

NÚMERO DE HORAS CURSO: 7 horas

DATAS DE REALIZACIÓN: 24 de outubro de 2019

HORARIO: De 10:00 a 14:00 e 16:00 a 18:30 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN
Sede de FADEMGA Plena inclusión Galicia.
Vía Pasteur, nº 53-A, Pol. Ind. do Tambre.
15890 Santiago de Compostela.

DESTINATARIOS: Voluntarios/as en entidades sociais >16 anos.

PREZO: De balde. Financiado pola Xunta de Galicia.

NÚMERO DE PRAZAS:25 prazas

IMPORTANTE: No caso de non cubrir a totalidade das prazas convocadas, valorarase a viabilidadade da realización ou non desta acción formativa, e será comunicada as persoas inscritas.

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 21/10/2019

Comunicarase a admisión ó e‐mail indicado na ficha de inscrición o día 22 de outubro de 2019.
Unha vez superado o curso, emitirisase un certificado acreditativo ós alumnos, sempre que asisten ó 75% da acción formativa.

SOLICITUDES
Para inscribirse : Enviar vía e‐mail a formacion@fademga.org a seguinte documentación:
• Ficha de inscrición e LOPD cumplimentada e asinada.
• Carné/compromiso/convenio que acredite ser voluntario dalgunha entidade social.

Á hora de seleccionar os participantes do curso, primarase:
1. Pertencer a entidades federadas.
2. Orde de chegada da solicitude á Federación.

Descarga asociada

(09-11-2018)

CURSO: CREACIÓN E DINAMIZACIÓN DE CLUBES DE LECTURA FÁCIL

Obxectivos:

UNIDADE DIDÁCTICA 1. Coñecer o formato Lectura Fácil, os seus beneficios, colectivos cos que traballa, materiais, experiencias de éxito.

UNIDADE DIDÁCTICA 2.Dotar os participantes de pautas, ferramentas e materiais para dinamizar con éxito Clubs de Lectura Fácil especialmente enfocados a persoas con discapacidade intelectual.

UNIDADE DIDÁCTICA 3. Ofrecer unha formación práctica que permita a tódolos asistentes crear e dinamizar sesión de Clubs de Lectura Fácil.


PERFIL DOCENTE:

DNA. MARÍA PERALTA. Diplomada en Educación Social pola Universidade do País Vasco. Membro da Asociación Lectura Fácil Madrid dedicada á formación de voluntarios e profesionais que traballan coa poboación con dificultade lectora, dinamización de Clubs de Lectura Fácil e adaptación de materiais a Lectura Fácil.


NÚMERO DE HORAS CURSO: 6 horas

DATA DE REALIZACIÓN: Sábado 1 de decembro de 2018

HORARIO:11:00 a 14:30 horas e 16:00 a 18:30 horas


LUGAR DE REALIZACIÓN:

FADEMGA Plena inclusión Galicia.
Vía Pasteur, nº 53-A, Pol. Ind. do Tambre.
15890 Santiago de Compostela.

DESTINATARIOS: Voluntarios/as e Persoal da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, voluntarios/as > 16 anos e profesionais de entidades sociais .

Unha vez superado o curso, emitirase un certificado acreditativo ós alumnos, sempre que asistan ó 75% da acción formativa.

NÚMERO DE PRAZAS: 15-20 prazas

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 23 de novembro de 2018

SOLICITUDES:

Para inscribirse: Enviar vía e‐mail a formacion@fademga.org ou vía fax ó 981519651 á atención do Servizo de Formación a seguinte documentación:

•Ficha de inscrición e LOPD cumplimentada.
•Carné/compromiso/convenio que acredite ser voluntario dalgunha entidade social.

Á hora de seleccionar os/as participantes do curso, primarase:

1.Voluntarios/as e Persoal da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
2.Voluntarios/as en entidades federadas de FADEMGA Plena inclusión Galicia
3.Orde de chegada da solicitude á Federación.


Descarga asociada

(02-11-2017)

XI Seminario sobre Discapacidade Intelectual e Saúde Mental

Un ano máis, chega a FADEMGA o XI Seminario sobre Discapacidade Intelectual e Saúde Mental, que nesta ocasión terá lugar o venres, 24 de novembro, na Facultade de Psicoloxía (Mód. A, planta -1) de Santiago de Compostela.

Este seminario organízase coa colaboración do Grupo de Traballo sobre Trastornos Mentais e/ou Alteracións de Conduta en persoas con discapacidade intelectual, un equipo multidisciplinar de profesionais de asociacións de toda Galicia, que voluntariamente se reúnen para a exposición e consulta de diferentes dúbidas e dificultades así como para abordar diferentes tipos de intervencións nas persoas con discapacidade intelectual e trastornos mentais e/ou alteracións de conduta asociados.Ademais, o grupo traballa para que Administración e profesionais se impliquen de maneira activa, asegurando o dereito a unha atención, un apoio e un tratamento axeitado.

Esta edición -que volve a contar coa Declaración de Interese Sanitario por parte da Consellería de Sanidade- ten como finalidade:

• Informar e sensibilizar os profesionais de diferentes campos da necesidade de non limitarnos ó tratamento dos problemas de saúde mental das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, senón anticiparnos os mesmos.

• Promover un foro de reflexión e debate sobre a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento con alteracións da saúde mental.

• Dar a coñecer ós profesionais de diferentes campos metodoloxías de traballo coas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento: Apoio Activo (AA), Apoio Condutual Positivo (ACP) e Programación Centrada na Persoa (PCP).

• Ofrecer os profesionais información e formación, teórica e práctica, sobre o abordaxe do benestar emocional nas persoas con discapacidade intelectual e nas familias.

• Facilitar ós profesionais estratexias para integrar o sentido do humor no traballo coas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

• Fomentar vías de colaboración entre os Servizos Sociais, Sanidade e o Sector da Discapacidade Intelectual.

O aforo é limitado, polo que se estás interesado en participar, podes formalizar a túa inscrición ata o 13 de novembro. A inscrición debidamente cumprimentada, así como o xustificante de pago debes enviala a areasocial@fademga.org

Para realizar a inscrición pode acceder a páxina web de FADEMGA: www.fademga.org

Descarga asociada

(10-10-2017)

CURSO: ENVELLECEMENTO NAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL

Asociación Recreativa As Burgas organiza na cidade de Ourense o seguinte curso:

CONTIDOS:
UNIDADE DIDÁCTICA 1. Aspectos introdutorios (1 HORA)
UNIDADE DIDÁCTICA 2. Envellecemento en persoas con discapacidade intelectual(2 HORAS)
UNIDADE DIDÁCTICA 3. Ferramentas de avaliación (2 HORAS)
UNIDADE DIDÁCTICA 4. Propostas de intervención en persoas con discapacidade intelectual en proceso de envellecemento (3 HORAS)

PERFIL DOCENTE: DNA PILAR VILLAVERDE SOUTO. Educadora social e Psicopedagoga. Técnico de Fademga Plena inclusión Galicia responsable do Programa de Envellecemento Activo de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

NÚMERO DE HORAS CURSO: 8 horas

DATAS DE REALIZACIÓN: Sábado,28 de outubro de 2017

HORARIO
:De 10:00 a 14:00 horas / De 16:00 a 20:00 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN:
COLEXIO SALESIANO
Praza Don Bosco, 1
32003 Ourense

DESTINATARIOS: Profesionais, directivos e voluntarios en entidades sociais (> 16 anos)

NÚMERO DE PRAZAS: Aforo limitado.

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 20/10/2017

Comunicarase a admisión ó e‐mail indicado na ficha de inscrición o día 23 de outubro de 2017.


Para inscribirse : Enviar vía e‐mail a formacion@fademga.org :
• Ficha de inscrición e LOPD cumplimentada.
• Copia do xustificante bancario de ingreso de cuota no nº de conta bancaria de Asociación Recreativa As Burgas:ES34 2080 5342 5230 4000 0908
indicando como Concepto: Nome a apelidos do alumno/a – Xornada

En caso de cubrirse o aforo notificaráselle as persoas que non sexan admitidas e reembolsarase o importe inicialmente abonado de pago de inscrición.

Tras a confirmación da praza non se rembolsara o importe abonado, no caso de producirse algunha baixa.

Á hora de seleccionar os participantes do curso, primarase por esta orde:
1. Ser profesional, directivo ou voluntario de Asociación Recreativa As Burgas.
2. Ser profesional de en entidades federadas de Fademga Plena inclusión Galicia.
3. Orde de chegada da solicitude.

Prezo :
• Gratuito: para profesionais, directivos e voluntarios de Asociación Recreativa As Burgas.
• 15 euros: só asistencia a xornada.
• 25 euros: asistencia a xornada+comida.

Comida: realizarase no Mesón do Manolo. Rúa Greco 21 Baixo. 32002 Ourense (VER)


Descarga asociada

(13-10-2016)

CURSO GRATUITO: ELABORACIÓN DE TEXTOS EN LECTURA FÁCIL

CONTIDOS:
UNIDADE DIDÁCTICA 1. A ACCESIBILIDADE Á COMUNICACIÓN.
UNIDADE DIDÁCTICA 2. A LECTURA COMO DEREITO.
UNIDADE DIDÁCTICA 3. CONCEPTO DE LECTURA FÁCIL.
UNIDADE DIDÁCTICA 4. PERFÍS BENEFICIARIOS.
UNIDADE DIDÁCTICA 5. LEXISLACIÓN RELACIONADA.
UNIDADE DIDÁCTICA 6. VANTAXES DA LECTURA FÁCIL E BOAS PRÁCTICAS.
UNIDADE DIDÁCTICA 7. PAUTAS DE REDACCIÓN E DESEÑO.
UNIDADE DIDÁCTICA 8. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS SEGÚN DOCUMENTOS.
UNIDADE DIDÁCTICA 9. EXERCICIOS PRÁCTICOS.
UNIDADE DIDÁCTIA 10. VALIDACIÓN DE TEXTOS.

PERFIL DOCENTE: D. ÓSCAR GARCÍA MUÑOZ. Director do proxecto Dilofácil e especialista en adaptacións de textos a lectura fácil.

NÚMERO DE HORAS CURSO:8 horas

DATAS DE REALIZACIÓN:Sábado,1 2 de novembro de 2016
HORARIO:De 10:00 a 14:00 horas / De 15:30 a 19:30 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Sede de FADEMGA Plena inclusión Galicia.
Vía Pasteur, nº 53-A, Pol. Ind. do Tambre.
15890 Santiago de Compostela.

DESTINATARIOS: Voluntarios en entidades sociais (> 16 anos)

NÚMERO DE PRAZAS:15-20 prazas

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN:31/10/2016

Comunicarase a admisión ó e‐mail indicado na ficha de inscrición o día 2 de novembro de 2016.
SOLICITUDES

Para inscribirse : Enviar vía e‐mail a formacion@fademga.org ou vía fax al 981519651 á atención do Servizo de Formación :

•Ficha de inscrición e LOPD cumplimentada.
•Carné/compromiso/convenio que acredite ser voluntario dalgunha entidade social.

Á hora de seleccionar os participantes do curso, primarase:
1.Ser voluntario en entidades federadas de FADEMGA .
2.Orde de chegada da solicitude á Federación.


Descarga asociada

(06-03-2020)

Inauguración Exposición

Dende FADEMGA Plena inclusión Galicia imos presentar a exposición “Eu muller, ti cómplice, elas loitadoras” , o obxectivo principal desta exposición é visibilizar a loita diaria das mulleres con discapacidade intelectual na promoción da súa plena cidadanía.
Coas diferentes fotografía pretende reflexar as semellanzas entre as mulleres con discapacidade intelectual e outras mulleres sen discapacidade que loitaron por conseguir grandes fitos na Historia.

Temos o pracer de convidarvos o vindeiro 6 de marzo, ás 10:00 horas, no centro de ABANCA (Praza de Cervantes, Santiago de Compostela).

O programa a seguir será o seguinte:
10:00 a 10:45 Inauguración
10:45 a 11:00 Lectura manifesto
11:00 a 12:30 Mesa de experiencias
12:30 a 13:30 Visita da exposición e café

Prégase confirmación de asistencia e número de asistentes xa que o aforo e limitado ata o 4 de marzo o seguinte correo electrónico areasocial@fademga.org

Ademais a visita da exposición estará aberta ao publico o 6 de marzo en horario de 16:00 a 21:30, e o 7 de marzo de 10:00 a 20:00h


Descarga asociada

(30-10-2019)

XIII Seminario sobre Discapacidade Intelectual e Saúde Mental

A Facultade de Psicoloxía de Santiago acollerá unha nova edición do "Seminario sobre discapacidade intelectual e saúde mental", organizado por FADEMGA Plena inclusión Galicia, coa colaboración do Grupo de Traballo de Trastornos Mentais e/ou alteracións de conduta.

Declarado de interese sanitario pola Consellería de Sanidade.

Trátase dun Seminario, declarado de interese sanitario pola Consellería de Sanidade, que centrará a atención novamente nas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento con grandes necesidades de apoio que presentan alteracións da saúde mental asociadas.

O prazo para realizar a vosa inscrición estará aberto ata o vindeiro 18 de novembro (cota bonificada). O prazo para a cota sen bonificar será do 19 ao 22 de novembro.

Podedes descarga a inscrición e programa da xornada na páxina web de FADEMGA Plena inclusión Galicia.


PROGRAMA

Mañá:

09:30 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10:00 INAUGURACIÓN

10:30 RELATORIO
Aportacións da neuropsicoloxía e a neuroloxía ás alteracións da saúde mental en persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.
D. Javier García Alba. Mestre de Psicoloxía na Facultada de educación da Universidade Complutense de Madrid.
D. Francisco Javier López González. Neurólogo no Hospital Clínico Universitario de Santiago.
12:00 CAFÉ

12:30 MESA REDONDA
Pasar de respostas de reacción a prevención e o perfil sensorial como unha ferramenta.
D. Agustín Hiera Martínez. Asesor de Calidade en GAUTENA (Asociación de padres y familiares de Personas con Autismo de Guipúzcoa).
• Paula Parga Amado. Terapeuta ocupacional na Asociación Nasa Sra. de Chamorro de Narón.
14:00 PAUSA PARA A COMIDA

Tarde:
16:30 OBRADOIROS SIMULTÁNEOS
•Intervención neuropsicolóxica.
•Javier García Alba.
•Ferramentas para a prevención.
D. Agustín Hiera Martínez.
•Elaboración do perfil sensorial.
•Paula Parga Amado.

18:30 CLAUSURA

Ó finalizar o acto de clausura farase entrega dos certificados de asistencia

Descarga asociada

(16-05-2019)

CURSO: PLANIFICACIÓN CENTRADO NA PERSOA

A asociación Recreativa As Burgas organiza en Ourense o seguinte curso:

CONTIDOS: O desenvolvemento xeral da acción formativa ten un formato dinámico (teoría e práctica), co obxectivo de que se podan levar a cabo estratexias de traballo en grupo e/ou individuais, co fin de experimentar do xeito mais directo os diferentes aspectos do proceso de planificación centrada na persoa.

1.-Con quen e para qué traballamos?. a “orientación a persoas”
•Obxectivo: o benestar e os deritos
•A cidadanía e a felicidade como meta
2.- Calidade de vida e ética como eixes da PCP
3.- Bases teóricas da planificación centrada na persoa
4.- O proceso de planificación
•creación de círculos de apoio
•facilitador
•deseño do plan personalizado de futuro
•avaliacion de resultados persoais
5- As ferramentas da PCP: os mapas persoais
6.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
•dinámicas de traballo en equipo
•aplicación de ferramentas de planificación centrada na persoa
•contraste de experiencias cos servizos da ASOCIACIÓN BATA. Procesos de inclusión e de planificación persoal

PERFIL DOCENTE: FAUSTO GARCíA REY. Psicólogo. Director técnico do servizo de adultos da asociaciónBATA. Membro da Rede de Consultoría de Plena Inclusión. Coach executivo.Formadorespecializado en Planificación Centrada na Persoa e calidade de vida.

DATAS DE REALIZACIÓN: Sábado 1 de xuño de 2018 de 10:00 a 14:00 horas e 15:30 a 17:30 horas

DESTINATARIOS:
Profesionais, directivos e voluntarios en entidades sociais (> 16 anos)

Nº DE PRAZAS: 25. POR ORDEN DE INSCRICION

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 24/05/2018
Comunicarase a admisión ó e‐mail indicado na ficha de inscrición o día 28 de maio de 2019.

PREZO: Gratuito para profesionais, directivos e voluntarios de Asociación Recreativa As Burgas; 30 euros: só asistencia a xornada; e 40 euros: asistencia a xornada+comida.

Para inscribirse: Enviar vía e‐mail a calidade@acrasburgas.com :
•Ficha de inscrición e LOPD cumplimentada.
•Copia do xustificante bancario de ingreso de cuota no nº de conta bancaria de Asociación Recreativa As Burgas:ES34 2080 5342 5230 4000 0908 indicando como Concepto: Nome a apelidos do/a alumno/a – Xornada PCP

SE SE DESEXA FACTURA INDICAR A NOME A QUEN VAI DIRIXIDA

En caso de cubrirse o aforo notificaráselle as persoas que non sexan admitidas e reembolsarase oimporte inicialmente abonado de pago de inscrición.
Tras a confirmación da praza non se rembolsara o importe abonado, no caso de producirse algunha baixa.

Á hora de seleccionar os participantes do curso, primarase por esta orde:
1.Ser profesional, directivo ou voluntario de Asociación Recreativa As Burgas.
2.Ser profesional de entidades federadas de FADEMGAPlena inclusión Galicia.
3.Orde de chegada da solicitude.

Descarga asociada

(05-02-2019)

CURSO: CREACIÓN E DINAMIZACIÓN DE CLUBES DE LECTURA FÁCIL

CONTIDOS:
UNIDADE DIDÁCTICA 1. Coñecer o formato Lectura Fácil, os seus beneficios, colectivos cos que traballa, materiais, experiencias de éxito.

UNIDADE DIDÁCTICA 2.Dotar os participantes de pautas, ferramentas e materiais para dinamizar con éxito Clubs de Lectura Fácil especialmente enfocados a persoas con discapacidade intelectual.

UNIDADE DIDÁCTICA 3. Ofrecer unha formación práctica que permita a tódolos asistentes crear e dinamizar sesión de Clubs de Lectura Fácil.

PERFIL DOCENTE: DNA. MARÍA PERALTA. Diplomada en Educación Social pola Universidade do País Vasco. Membro da Asociación Lectura Fácil Madrid dedicada á formación de voluntarios e profesionais que traballan coa poboación con dificultade lectora, dinamización de Clubs de Lectura Fácil e adaptación de materiais a Lectura Fácil.

NÚMERO DE HORAS: 6 horas

DATA DE REALIZACIÓN: Sábado 9 de febreiro de 2019

HORARIO: De 11:00 a 14:30 horas / De 16:00 a 18:30 horas

PREZO: De balde. Financiado pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
FADEMGA Plena inclusión Galicia.
Vía Pasteur, nº 53-A, Pol. Ind. do Tambre. 15890 Santiago de Compostela.

DESTINATARIOS:Voluntarios/as e Persoal da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, voluntarios/as > 16 anos e profesionais de entidades sociais .

Unha vez superado o curso, emitirase un certificado acreditativo ós alumnos, sempre
que asistan ó 75% da acción formativa.

NÚMERO DE PRAZAS: 7 prazas

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: Martes 5 de febreiro de 2019.

A admisión comunicarase vía e-mail o mércores 6 de febreiro de 2019.


Para inscribirse : Enviar vía e‐mail a formacion@fademga.org ou vía fax ó 981519651 á atención do Servizo de Formación a seguinte documentación:

•Ficha de inscrición e LOPD cumplimentada.
•Carné/compromiso/convenio que acredite ser voluntario dalgunha entidade social.

Á hora de seleccionar os/as participantes do curso, primarase:

1.Voluntarios/as e Persoal da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
2.Voluntarios/as e profesionais en entidades federadas e de FADEMGA Plena inclusión Galicia.
3.Orde de chegada da solicitude á Federación.

Descarga asociada

(06-11-2018)

XII Seminario sobre Discapacidade Intelectual e Saúde Mental

Achégase unha nova edición do noso "Seminario sobre Discapacidade Intelectual e Saúde Mental", que nesta ocasión vai ter lugar o venres, 30 de novembro, na Facultade de Psicoloxía (Mód. A, planta -1).

Este seminario organízase coa colaboración do Grupo de Traballo sobre Trastornos Mentais e/ou Alteracións de Conduta en persoas con discapacidade intelectual, un equipo de profesionais de asociacións de toda Galicia, que voluntariamente se reúnen para a exposición e consulta de diferentes dúbidas, dificultades e sobre o tipo de intervencións axeitadas nas persoas con discapacidade intelectual e trastornos mentais e/ou alteracións de conduta asociados.
Ademais, o grupo traballa na busqueda da implicación, de maneira activa, da Administración e profesionais (psiquiatras das Unidades de Saúde Mental do SERGAS e demais profesionais vinculados) para asegurar o dereito a unha atención, un apoio e un tratamento axeitado.

Esta edición, que volve a contar coa Declaración de Interese Sanitario por parte da Consellería de Sanidade, ten como finalidade:
• Informar e sensibilizar ós profesionais de diferentes campos das particularidades das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento que presentan alteracións da saúde mental.
• Dar a coñecer ós profesionais de diferentes campos novos modelos de apoio as persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, tales como a planificación centrada na cognición.
• Promover unha reflexión crítica, racional e realizada dende a distancia, sobre os servizos e apoios que se prestan nas organizacións, para avanzar cara a calidade de vida da persoa.
• Ofrecer ós profesionais información e formación, teórica e práctica, sobre estratexias e mecanismos para lograr a capacitación das familias no apoio condutual positivo.
• Fomentar vías de colaboración entre os Servizos Sociais, Sanidade e o Sector da Discapacidade Intelectual.

Preme no enlace e descarga o programa e inscrición: http://fademga.plenainclusiongalicia.org/gl/mais-novas/novas/1552-seminario-sobre-discapacidade-intelectual-e-saude-mental-apuntate

Descarga asociada

(08-08-2018)

CURSO : O VOLUNTARIADO EN PLENA INCLUSIÓN: ORIENTACIÓNS PARA A XESTIÓN DO VOLUNTARIADO (II)

DESTINATARIOS:
Responsables de voluntariado ou profesionais que se encarguen desta área en entidades sociais.

NÚMERO DE PRAZAS: 25 prazas

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: Inicialmente era o 12/09/2018, pero realizase ampliación de prazo ata o 18-09-18.

NÚMERO DE HORAS CURSO: 15 horas

DATAS DE REALIZACIÓN: 20 e 21 de setembro de 2018

HORARIO: De 10:00 a 14:00 e 16:00 a 19:30 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Asociación Área Empresarial do Tambre
Vía Edison, 1. 15890 Santiago de Compostela.

Comunicarase a admisión ó e‐mail indicado na ficha de inscrición o día 14 de setembro de 2018.
Unha vez superado o curso, emitirisase un certificado acreditativo ós alumnos, sempre que asisten ó 75% da acción formativa.

Para inscribirse : Enviar vía e‐mail a formacion@fademga.org ou vía fax ó 981519651 á atención do Servizo de Formación a seguinte documentación:
• Ficha de inscrición e LOPD cumplimentada e asinada.
Á hora de seleccionar os participantes do curso, primarase:
1. ter sido alumno/a da 1ª edición desta temática realizada o 23 de febreiro de 2018.
2. pertencer a entidades federadas.
3. a orde de chegada da solicitude á Federación.CONTIDOS
Módulo 1 : O VOLUNTARIADO NO PROXECTO COMÚN DE PLENA INCLUSIÓN.
U.D. 1: O proxecto común e o posicionamento de Plena inclusión.
U.D. 2: A práctica diaria das entidades.
Módulo 2 : CALIDADE PLENA INCLUSIÓN NO VOLUNTARIADO
U.D. 1: Calidade de vida: -Que aporta o voluntariado e como o aporta.
U.D.2: Ética.
2.1. O Código Ético de Plena inclusión: elementos esenciais na labor do voluntariado.
2.2. Detección de situacións non éticas.
2.3.Xestión de conflitos e situacións problemáticas: identificación e comprensión de situacións problemáticas e de conflito, ferramentas para a xestión, entrenamento na xestión de conflitos e situacións problemáticas.
U.D. 3: Servizo de Voluntariado,
3.1. Definición do Servizo: Definición. Recursos necesarios. A figura do responsable: perfil e competencias.
3.2. Xestión do Voluntariado: Sensibilización captación. O ciclo da persoa voluntaria.
3.2.1. Os beneficios de ser persoa voluntaria: beneficios persoais e sociais, o recoñecemento da acción voluntaria.
3.2.2. Habilidades sociais: identificación de habilidades sociais para a acción voluntaria e entrenamento en habilidades sociais.
3.2.3. Traballo en equipo: natureza do traballo en equipo e entrenamento para el traballo en equipo.
3.2.4. A implicación emocional na acción voluntaria: motivacións, aptitudes e actitudes para o desenvolvemento da acción voluntaria, a xestión das emocións, as vinculacións.
3.2.5. A formación en materia de prevención de riscos laborais.
3.3. Funcións do Servizo de Voluntariado: Xestión do voluntariado. Coordinación con outros departamentos. Mediación,
3.4. Outros tipos de voluntariado: O voluntariado das familias. O voluntariado das persoas con discapacidade intelectual

PERFIL DOCENTE:
DNA. SILVIA MUÑOZ LLORENTE, Licenciada en Psicoloxía pola Universidade Autónoma de Madrid. Máster en Saúde Pública pola University of the West of England. Postgrado en Accesibilidade Universal e deseño para Todos da Universidad La Salle. Actualmente é responsable da Área de Voluntariado en Plena inclusión.

Descarga asociada

(11-06-2018)

CURSO: PLANIFICACIÓN CENTRADO NA PERSOA

A asociación Recreativa As Burgas organiza en Ourense o seguinte curso:

CONTIDOS: O desenvolvemento xeral da acción formativa ten un formato dinámico, co obxectivo de que se podan levar a cabo estratexias de traballo en grupo e/ou individuais, co fin de experimentar do xeito mais directo os diferentes aspectos do proceso de planificación centrada na persoa.

1.-Con quen e para qué traballamos?. a “orientación a persoas”
•Obxectivo: o benestar e os deritos
•A cidadanía e a felicidade como meta
2.- Calidade de vida e ética como eixes da PCP
3.- Bases teóricas da planificación centrada na persoa
4.- O proceso de planificación
•creación de círculos de apoio
•facilitador
•deseño do plan personalizado de futuro
•avaliacion de resultados persoais
5- As ferramentas da PCP: os mapas persoais
6.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
•dinámicas de traballo en equipo
•aplicación de ferramentas de planificación centrada na persoa
•contraste de experiencias cos servizos da ASOCIACIÓN BATA. Procesos de inclusión e de planificación persoal

PERFIL DOCENTE: FAUSTO GARCíA REY. Psicólogo. Director técnico do servizo de adultos da asociaciónBATA. Membro da Rede de Consultoría de Plena Inclusión. Coach executivo.Formadorespecializado en Planificación Centrada na Persoa e calidade de vida.

DATAS DE REALIZACIÓN: Sábado 29 de setembro de 2018 de 10:00 a 14:00 horas e 16:00 a 18:00 horas

DESTINATARIOS: Profesionais, directivos e voluntarios en entidades sociais (> 16 anos)

Nº DE PRAZAS: 25. POR ORDEN DE INSCRICION

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 15/09/2018
Comunicarase a admisión ó e‐mail indicado na ficha de inscrición o día 18 de setembro de 2018.

PREZO: Gratuito para profesionais, directivos e voluntarios de Asociación Recreativa As Burgas; 30 euros: só asistencia a xornada; e 40 euros: asistencia a xornada+comida.

Para inscribirse: Enviar vía e‐mail a calidade@acrasburgas.com :
•Ficha de inscrición e LOPD cumplimentada.
•Copia do xustificante bancario de ingreso de cuota no nº de conta bancaria de Asociación Recreativa As Burgas:ES34 2080 5342 5230 4000 0908 indicando como Concepto: Nome a apelidos do/a alumno/a – Xornada PCP

SE SE DESEXA FACTURA INDICAR A NOME A QUEN VAI DIRIXIDA

En caso de cubrirse o aforo notificaráselle as persoas que non sexan admitidas e reembolsarase oimporte inicialmente abonado de pago de inscrición.
Tras a confirmación da praza non se rembolsara o importe abonado, no caso de producirse algunha baixa.

Á hora de seleccionar os participantes do curso, primarase por esta orde:
1.Ser profesional, directivo ou voluntario de Asociación Recreativa As Burgas.
2.Ser profesional de entidades federadas de Fademga Plena inclusión Galicia.
3.Orde de chegada da solicitude.
Descarga asociada

(09-04-2018)

XORNADAS SOBRE CLUBES DE LECTURA FACIL


PROGRAMA:
9:30 Entrega da documentación.
10:00 Acto inaugural.
10:30 Clubes de lectura fácil en bibliotecas.
Biblioteca Pública de Albacete e Asociación Asprona.
Biblioteca Pública de Vilagarcía e Asociación Con Eles.
11:10 Editoriais e lectura fácil.
Editorial SM.
Editorial Kalandraka e Asociación Bata.
Editorial Galaxia e Asociación Juan XXIII.
12:15 Café-descanso.
12:45 Novelas Orixinais en lectura fácil. Presentación por parte dos seus autores.
“La Calle 25”. María José Marrodán.
“Bailar un tango en Madrid”. María Peralta.
“El amor es demasiado complicado”. Andrés Guerrero. Miguel Mármol de AMÁS Fácil e Ana Mª Guerra de Editorial Santillana.
14:00 Pausa para comida.
16:00 Club de lectura Planeta Fácil e Asociación
Aspadex.
16:30 Obradoiros simultáneos.
a) Como crear e dinamizar clubs de lectura fácil.
María Peralta. Lectura Fácil Madrid
b) Novela gráfica e lectura fácil - Taller de validación.
Andrés Guerrero. Escritor ilustrador.
c) Elaboración dunha obra en Lectura fácil.
Mª José Marrodán. Lectura Fácil La Rioja
18:30 Clausura
DESTINATARIOS: Persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, familiares, profesionais, voluntarios e persoas interesadas en xeral.
Inscrición e máis información: www.fademga.org
Prezo: 12 € (inclúe comida buffet).
Prazo: Ata o 23 de abril.
Confirmarase asistencia por correo electrónico.
AFORO LIMITADO

Descarga asociada

(05-02-2018)

FADEMGA Plena inclusión Galicia presenta a “Guía xurídica en lectura fácil”

O vindeiro 27 de febreiro, o centro de A Banca en Santiago de Compostela, acollerá a presentación da “Guía xurídica en lectura fácil. Titor e tutelado. Dereitos e obrigas” editada por FADEMGA Plena inclusión Galicia. A Guía convértese así nun importantísimo instrumento de información xurídica accesible para as persoas con discapacidade intelectual e familias.

Nesta publicación abórdanse diferentes asuntos de interese para o noso colectivo, como son a tutela, a modificación xudicial da capacidade de obrar, o dereito ao voto, o dereito á imaxe, o internamento involuntario, a responsabilidade civil e penal, etc.

En palabras do presidente de FADEMGA Plena inclusión Galicia, Eladio Fernández, “xa pasaron máis de 10 anos dende que publicamos a primeira guía xurídica, e moitas cousas cambiaron. Sen dúbida, a máis importante foi a publicación por parte das Nacións Unidas da “Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade Intelectual” que incide na obriga de que todas as persoas con discapacidade gocen dos seus dereitos e liberdades fundamentais como cidadáns de pleno dereito que son”.

A presentación da Guía Xurídica terá lugar o 27 de febreiro no Centro de A Banca (Praza de Cervantes, Santiago de Compostela) e no acto participarán persoas con discapacidade intelectual que contarán en primeira persoa as súas experiencias en materia de reivindicación de dereitos, como a loita por recuperar o dereito ao voto, a capacidade de obrar ou a adaptación de sentenzas a lectura fácil para facilitar a súa comprensión.

A xornada de presentación será de balde, e aqueles interesados en asistir deberán remitir a ficha de inscrición á dirección areasocial@fademga.org. O prazo para a inscrición rematará o 20 de febreiro.

Programa da Xornada

16:30-17:00 horas. Recepción.

17.00-17.30 horas. Inauguración.

17:30-18:00 horas. Presentación da Guía Xurídica en lectura fácil.

18:00-18:30 horas. Pausa café.

18:30-19:30 horas. Experiencias de persoas con discapacidade intelectual.

- O dereito a voto.

- A capacidade de obrar.

- Adaptación de sentenzas: o caso pioneiro de Asturias.

19:30 horas. Clausura

Descarga asociada

(08-11-2017)

Curso:Pensamento Libre para persoas con discapacidade intelectual: facilitando o diálogo para o pensamento libre (2 decembro)

CONTIDOS:

BLOQUE 1: Pensar (2 HORAS)
- Aprender a preguntar.
- Escoitar e dialogar.
BLOQUE 2: Sentir (2 HORAS)
- Coñecer o mundo das emocións.
- Autoxestionar as nosas emocións.
BLOQUE 3: Valorar (2 HORAS)
- Recoñecer a nosa dimensión moral.
- Dialogar sobre os nosos valores.
BLOQUE 4: Filosofar (2 HORAS)
- Recoñecer a dimensión filosófica da existencia humana.
- Promover unha actitude filosófica: a arte de facernos preguntas.

PERFIL DOCENTE:
 D. JESÚS MERINO. Formador da Escola de Pensamento Libre de FADEMGA Plena inclusión Galicia e profesor de filosofía.

NÚMERO DE HORAS: 8 horas

DATAS DE REALIZACIÓN
Sábado, 2 de decembro de 2017


HORARIO:
De 10:00 a 14:00 horas / De 15:30 a 19:30 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Sede de FADEMGA Plena inclusión Galicia.
Vía Pasteur, nº 53-A, Pol. Ind. do Tambre.
15890 Santiago de Compostela.

DESTINATARIOS:
Voluntarios en entidades sociais (> 16 anos)

NÚMERO DE PRAZAS: 15 prazas.


Prezo: gratuito ( financiado a través do programa de IRPF)

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 20/11/2017

Comunicarase a admisión ó e‐mail indicado na ficha de inscrición o día 21 de novembro de 2017

SOLICITUDES:

Para inscribirse: Enviar vía e‐mail a formacion@fademga.org ou vía fax al 981519651 á atención do Servizo de Formación :
• Ficha de inscrición e LOPD cumplimentada e asinada.
• Carné/compromiso/convenio que acredite ser voluntario dalgunha entidade social.

Á hora de seleccionar os participantes do curso, primarase:
1. Ser voluntario en entidades federadas de FADEMGA .
2. Orde de chegada da solicitude á Federación.

Descarga asociada

(08-11-2017)

Curso:Pensamento Libre para persoas con discapacidade intelectual: facilitando o diálogo para o pensamento libre (25 novembro)

CONTIDOS:

BLOQUE 1: Pensar (2 HORAS)
- Aprender a preguntar.
- Escoitar e dialogar.
BLOQUE 2: Sentir (2 HORAS)
- Coñecer o mundo das emocións.
- Autoxestionar as nosas emocións.
BLOQUE 3: Valorar (2 HORAS)
- Recoñecer a nosa dimensión moral.
- Dialogar sobre os nosos valores.
BLOQUE 4: Filosofar (2 HORAS)
- Recoñecer a dimensión filosófica da existencia humana.
- Promover unha actitude filosófica: a arte de facernos preguntas.

PERFIL DOCENTE:
 D. JESÚS MERINO. Formador da Escola de Pensamento Libre de FADEMGA Plena inclusión Galicia e profesor de filosofía.

NÚMERO DE HORAS CURSO: 8 horas

DATAS DE REALIZACIÓN:
Sábado, 25 de novembro de 2017


HORARIO:
De 10:00 a 14:00 horas / De 15:30 a 19:30 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Sede de FADEMGA Plena inclusión Galicia.
Vía Pasteur, nº 53-A, Pol. Ind. do Tambre.
15890 Santiago de Compostela.

DESTINATARIOS:
Voluntarios en entidades sociais (> 16 anos)

NÚMERO DE PRAZAS:15 prazas.


Prezo: gratuito ( financiado a través do programa de IRPF)

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 20/11/2017

Comunicarase a admisión ó e‐mail indicado na ficha de inscrición o día 21 de novembro de 2017

SOLICITUDES:

Para inscribirse: Enviar vía e‐mail a formacion@fademga.org ou vía fax al 981519651 á atención do Servizo de Formación :
• Ficha de inscrición e LOPD cumplimentada e asinada.
• Carné/compromiso/convenio que acredite ser voluntario dalgunha entidade social.

Á hora de seleccionar os participantes do curso, primarase:
1. Ser voluntario en entidades federadas de FADEMGA .
2. Orde de chegada da solicitude á Federación.

Descarga asociada

(23-02-2016)

A Lectura fácil, unha semente para a Plena inclusión

9:30 - 10:00 Recepción.
10:00 - 10:30 Presentación da Xornada.
10:30 - 11:30 A lectura fácil, por que e para quen?.Oscar García. Dilofácil
11:30 - 12:00 Descanso.
12:00 - 13:00 Dinamización de clubes de lectura fácil.María Peralta. Asociación Lectura fácil Madrid.
13:00 - 14:00 Proxecto Léelo Fácil.
Raquel Cárcamo. Cooperativa Altavoz
14:00 - 16:00 Descanso.
Boas prácticas de Lectura fácil:
16:00 - 16:30 “A illa do Tesouro”. Asociación Aspas
16:30 - 17:00 Xuntámonos para ler? Asociación AMIPA
17:00 - 17:30 Reporteiros en rede. Centro Juan María
17:30 - 18:00 Adaptación a LF da obra “Os nenos” de Xosé Filgueira Valverde.Asociación Juan XXIII
18:00 - 18:15 Clausura

Destinatarios:
Persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.Familiares, Profesionais, voluntarios e persoas interesadas en xeral.

Lugar de celebración: Edificio Cersia- San Lázaro- Santiago de Compostela.

Normas para cubrir a inscrición:
Debes cubrir unha inscrición, imprimila, asinala
e enviala escaneada a FADEMGA Plena inclusión Galicia,
ao correo electrónico: areasocial@fademga.org
Cota:
A cota de inscrición é gratis
para as persoas das entidades de FADEMGA
A cota de inscrición é de 10 € por persoa
para outras persoas interesadas
Pago da cota:
As persoas que teñen que pagar cota
ingresarán os 10 €
no seguinte número de conta de ABANCA:
IBAN ES87 2080 0300 8930 4012 6857
Prazo de envío de inscricións:
Podes enviar a inscrición e o xustificante de pago
ata o 18 de marzo de 2016
Confirmación da praza:
O día 22 de marzo dirémosche por correo electrónico
se estás admitido.

Descarga asociada

(26-10-2015)

IX SEMINARIO SOBRE A DISCAPACIDADE INTELECTUAL E SAÚDE MENTAL

En FADEMGA Plena inclusión Galicia cambiamos de cor pero non de esencia, e continuamos traballando para garantir a mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e do desenvolvemento e das súas familias, por elo organizamos unha nova edición do Seminario sobre Discapacidade Intelectual e Saúde Mental.

A cita terá lugar o venres 20 de novembro, na Facultade de Psicoloxía (Mód. A, planta -1), Calle Xosé María Suárez Núñez, s/n. Campus Vida, en Santiago de Compostela, e volverá a contar coa Declaración de Interese Sanitario por parte da Consellería de Sanidade.

O Seminario está dirixido a técnicos e profesionais da administración pertencentes ao ámbito social, sanitario e educativo, profesionais do sector da discapacidade intelectual e do movemento asociativo, profesionais de outras organizacións que traballen nestes ámbitos e estudantes de diferentes disciplinas: traballo social, psicoloxía, terapia ocupacional, enfermería, etc.


A través deste Seminario FADEMGA Plena inclusión Galicia continúa dando a coñecer a profesionais de diferentes campos as particularidades das persoas con discapacidade intelectual que presentan trastornos mentais e/ou alteracións de conduta, ao tempo que se fomentan vías de colaboración entre os Servizos Sociais, Sanidade e o Sector da Discapacidade Intelectual.

Un foro de reflexión e debate sobre a atención das persoas con discapacidade intelectual que presentan trastornos mentais e/ou alteracións de conduta, nos dispositivos de saúde - tanto a nivel ambulatorio como hospitalario - que pretende fomentar cambios nas organizacións, xerando unha visión positiva das persoas con discapacidade intelectual que presentan trastornos mentais e/ou alteracións de conduta e incidindo na implicación da organización, de todos os profesionais e das familias.

INSCRICIÓN. Aforo limitado. (Ver boletín de inscrición)


Finalizado os prazos de inscrición confirmaráselle a praza dende FADEMGA vía e-mail.

No caso de cubrir aforo, notificáraselle da mesma maneira a aquelas que non sexan admitidas e reembolsaráselle o importe inicialmente abonado.

Tras a confirmación da praza non se reembolsara o importe aboado no caso de anular a participación.

Para máis información contacten a través do teléfono 981.519.650, ou correo electrónico areasocial@fademga.org (Persoa de contacto: Pilar Villaverde)

Descarga asociada

(17-12-2016)

Xornadas sobre saúde e discapacidade intelectual

Dende FADEMGA Plena inclusión Galicia estamos a preparar unha nova xornada centrada na saúde e a discapacidade intelectual, que terá lugar o vindeiro sábado 17 de decembro na Facultade de Psicoloxía de Santiago. A xornada está organizada nesta ocasión polo "Grupo de traballo de saúde" impulsado por Plena inclusión España, no que participa FADEMGA Plena inclusión e a Asociación Juan María. A xornada tamén conta coa colaboración da Unidade de Atención Temperá da Universidade de Santiago de Compostela.

A finalidade deste encontro será sensibilizar sobre a situación sanitaria ás persoas con discapacidade intelectual, promovendo un foro de reflexión e debate sobre a saúde deste colectivo, ao tempo que informamos e formamos aos profesionais para a abordaxe da saúde das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

No seguinte enlace está dispoñible o cartel co Programa da actividade e a Inscrición na Xornada:
http://fademga.plenainclusiongalicia.org/gl/mais-novas/novas/1384-nova-xornada-sobre-discapacidade-intelectual-e-saude

Prezo: De balde ate completar aforo.

Destinatarios: Esta Xornada está dirixida principalmente a profesionais do ámbito sanitario, estudantes de Ciencias da Saúde, pero aberta ao público en xeral.

O prazo para formalizar a inscrición rematará o 12 de decembro.

Deberase mandar a inscrición asinada e escaneada ao seguinte correo areasocial@fademga.org

Descarga asociada

(02-03-2016)

CURSO GRATUITO: CREACIÓN E DINAMIZACIÓN DE CLUBES DE LECTURA FÁCIL

CONTIDOS

UNIDADE DIDÁCTICA 1. Introdución á Lectura Fácil: definición, aplicacións, colectivos cos que se traballa, beneficios, materiais, experiencias de éxito. A Lectura Fácil enfocada ó colectivo de discapacidade intelectual.................2 HORAS

UNIDADE DIDÁCTICA 2. Creación e dinamización de Clubes de Lectura Fácil. Pautas para pór en marcha e manter un club de Lectura Fácil....................2 HORAS

UNIDADE DIDÁCTICA 3. Exercicios prácticos e avaliación .......................2 HORAS

PERFIL DOCENTE

 DNA MARÍA PERALTA. Diplomada en Educación Social pola Universidade do País Vasco. Membro da Asociación Lectura Fácil Madrid dedicada á formación de voluntarios e profesionais que traballan coa poboación con dificultade lectora, dinamización de Clubes de Lectura Fácil e adaptación de materiais a Lectura Fácil.

NÚMERO DE HORAS CURSO:6 horas
DATAS DE REALIZACIÓN: Sábado, 2 de abril de 2016
HORARIO:De 10:00 a 14:00 e 15:30 a 17:30 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: Sede de FADEMGA Plena inclusión Galicia.Vía Pasteur, nº 53-A, Pol. Ind. do Tambre. 15890 Santiago de Compostela.

DESTINATARIOS: Voluntarios en entidades sociais (> 16 anos)

NÚMERO DE PRAZAS: 15-20 prazas

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 23/03/2016

Comunicarase a admisión ó e‐mail indicado na ficha de inscripción o día 28 de marzo de 2016.

SOLICITUDES
Para inscribirse : Enviar vía e‐mail a formacion@fademga.org ou vía fax al 981519651 á atención do Servizo de Formación :
•Ficha de inscripción e LOPD cumplimentada.
•Carné/compromiso/convenio que acredite ser voluntario dalgunha entidade social.

Á hora de seleccionar os participantes do curso, primarase:
1.Ser voluntario en entidades federadas de FADEMGA .
2.Orde de chegada da solicitude á Federación.Descarga asociada

(24-09-2015)

'Dinámicas grupais e trabajo en equipo. Métodos ou formas de motivación de persoas con discapacidade intelectual'

CONTIDOS:
UNIDADE DIDÁCTICA 1: Dinámicas grupais e traballo en equipo.
1.1. Concepto e características.
1.2. Tipoloxía, técnicas e significado.
1.3. Importancia da dinamización de grupos.
1.4. O equipo de traballo. Concepto e características.
1.5. Estratexias para fomentar o traballo en equipo.
UNIDADE DIDÁCTICA 2: A motivación de persoas con discapacidade intelectual.
2.1. A Motivación. Concepto e teorías.
2.2. Fases e clasificación das motivacións
2.3. Motivación e aprendizaxe en persoas con discapacidade intelectual
PERFIL DOCENTE:D. DAVID LUACES GUDÍN. Profesor Asociado do Departamento de Ciencias da Saúde na Universidade de A Coruña. Docente e Coordinador do Ciclo de Grao Superior de Integración Social e de Grao Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia do Centro de Formación Profesional Tomás Barros (A Coruña). Profesor da Escola de Tempo Libre Aldebarán (Áreas de Saúde e Animación. A Coruña)
DATAS DE REALIZACIÓN:Sábado 24 de outubro de 2015
HORARIO:8 horas diarias (10:00 a 14:00 e 15:30 a 19:30 horas).
LUGAR DE REALIZACIÓN: FADEMGA FEAPS GALICIA. Vía Pasteur nº 53-A, Pol. Ind. do Tambre. 15890 Santiago de Compostela.
DESTINATARIOS:Voluntarios en entidades sociais
NÚMERO DE PRAZAS:20 prazas
DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN:09/10/2015
Comunicarase a admisión ó e-mail indicado na ficha de inscrición con carácter previo ó inicio do curso.
PREZO: gratuito.
Documentación :
•Ficha de inscripción cumplimentada.
•Autorización cesión datos alumno.
•Carnet/compromiso/convenio que acredite ser voluntario dalgunha entidade social.

A ficha de inscrición será remitida por fax 981519651 á atención del Servicio de Formación ou por e-mail a formacion@fademga.org

A autorización de cesión de datos e carnet de voluntario será solicitada por FADEMGA FEAPS GALICIA ós alumnos admitidos.

REQUISITOS:
•Ser voluntario en entidades sociales (a partir de 16 años)
Á hora de seleccionar os participantes do curso, se primará:
•Ser voluntario en entidades federadas a FADEMGA FEAPS GALICIA.
•Orde de chegada da solicitude á Federación.

Descarga asociada

(09-12-2014)

CURSO GRATUITO “LOS APOYOS EN LA CONDUCTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y LA ÉTICA”

CONTENIDOS
APOYO CONDUCTUAL POSITIVO (8 h)
UNIDAD DIDÁCTICA 1: Conducta: Definición y Parámetros
UNIDAD DIDÁCTICA 2: El Apoyo Conductual Positivo
2.1. Definición y Características
2.2. Principios del Apoyo Conductual Positivo
UNIDAD DIDÁCTICA 3: Diseño de un Plan de Apoyo Conductual Positivo
UNIDAD DIDÁCTICA 4: Estrategias de Intervención del Plan de Apoyo Conductual Positivo
CÓDIGO ÉTICO FEAPS (8 h)
UNIDAD DIDÁCTICA 1: Introducción a la Ética. Bases Teóricas
UNIDAD DIDÁCTICA 2: Origen, concepto y fundamentos de la ética
UNIDAD DIDÁCTICA 3: Modos de entender la ética
UNIDAD DIDÁCTICA 4: Visión ética de FEAPS
UNIDAD DIDÁCTICA 5: Valores y Principios Éticos. Conflictos entre Principios
UNIDAD DIDÁCTICA 6: Código ético de FEAPS
PERFIL DOCENTE
 D. ANTONIO NAYA SANCHO, Psicólogo e Director del Centro Ricardo Baró de la asociación ASPRONAGA. Miembro del Comité de Ética de Feaps.
 D. MOISÉS LAMIGUEIRO ROMEO: Coordinador del Área Social y del Área de Familias de Fademga Feaps Galicia. Miembro de la Red de Apoyo a la Ética de Feaps.
NÚMERO DE HORAS CURSO
16 horas (presencial)
FECHAS DE REALIZACIÓN
Viernes 19 de diciembre y sábado 20 de diciembre de 2014
HORARIO
8 horas diarias (10:00 a 14:00 y 15:30 a 19:30 horas).
LUGAR DE REALIZACIÓN
Sede de FADEMGA FEAPS GALICIA.
Vía Pasteur nº 53-A, Pol. Ind. do Tambre.
15890 Santiago de Compostela.
DESTINATARIOS
Voluntarios en entidades sociales
NÚMERO DE PLAZAS
20 plazas
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
12/12/2014

Se comunicará la admisión al e-mail indicado en la ficha de inscripción con carácter previo al inicio del curso.
SOLICITUDES
Documentación :
• Ficha de inscripción cumplimentada.
• Autorización cesión datos alumno.
• Carnet/compromiso/convenio que acredite ser voluntario de alguna entidad social.

La ficha de inscripción será remitida por fax 981519651 a la atención del Servicio de Formación o por e-mail a formacion@fademga.org.

La autorización de cesión de datos será solicitada por FADEMGA FEAPS GALICIA a los alumnos admitidos.
REQUISITOS

• Ser voluntario mayor de edad en entidades sociales.

A la hora de seleccionar los participantes del curso, se primará
• Ser voluntario en entidades federadas a FADEMGA FEAPS GALICIA.
• Orden de llegada de la solicitud a la Federación.

Descarga asociada


[Hemeroteca]

Formato RSS 2.0