Saltar navegación
Voluntariado galego

Curso en liña: Xestión e dinamización do voluntariado ambiental

[22-11-2019 - 23-12-2019]

A inscrición estará aberta ata o 19 de novembro.

Logo do cursoDestinatarios: Preferentemente persoal técnico e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.

Nº de horas: 20

Nº de edicións: 1

Nº de prazas: Sen límite

Contidos:
MÓDULO I: VOLUNTARIADO AMBIENTAL
Conceptos básicos. Utilidade do voluntariado. Normativa relativa ao voluntariado. Redes
de voluntariado
MÓDULO II: ESTRATEXIAS E RESPONSABILIDADES DA ENTIDADE PROMOTORA
Procedementos administrativos. Responsabilidade civil. Coordinación e avaliación.
MÓDULO III: FERRAMENTAS PARA A ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE
VOLUNTARIADO

Planificación da acción. Ferramentas para o deseño e execución. Posta en marcha do Programa de voluntariado. Avaliación de efectividade
MÓDULO IV: XESTIÓN DO GRUPO. DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN E PROCESOS DE
INTEGRACIÓN

Definicións de grupo e xestión de grupos. Fases na xestión de grupos. Dinamización de equipos. Responsabilidades durante o desenvolvemento da actividade no medio natural.
MÓDULO V: TIPOS DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
Responsabilidade social corporativa. Voluntariado empresarial. Voluntariado europeo.
Voluntariado en espazos protexidos.
MÓDULO VI: Módulo de 2h sobre violencia de xénero segundo as bases e principios do Pacto de Estado sobre Violencia de Xénero. MEDIDA: 250

Modalidade: en liña

Lugar de impartición:
Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 22 de outubro ao 19 de novembro

Data prevista de realización: do 22 de novembro ao 23 de decembro

Copyright voluntariadogalego.org