Saltar navegación
Voluntariado galego

Curso en liña: A planificación de proxectos de voluntariado 2019

[04-10-2019 - 29-10-2019]

A inscrición estará aberta ata o 30 de setembro.

Destinatarios: Preferentemente persoal técnico e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.

Nº de horas: 20

Nº de edicións: 1

Nº de prazas: Sen límite

Contidos:

MÓDULO 1: As accións de voluntariado.
1.1. Definición
1.2. Onde se poden levar a cabo.
1.3. Como se poden levar a cabo.
1.4. Para que.
1.5. Normativa de referencia.
MÓDULO 2: Planificación e programación.
2.1. Introdución
2.2. Que entendemos por planificación e programación.
2.3. A planificación serve para...
2.4. Os programas e proxectos son ferramentas para ....
2.5. Condicións para unha planificación eficaz. Dificultades. Para que serve elaborar
un proxecto. Vantaxes. Características dunha boa planificación. Necesidade.
Recomendacións.
2.6. Bibliografía.
MÓDULO 3: Que se planifica. Niveis da planificación.
3.1. Que se planifica. Niveis da planificación: aclaración de termos.
3.2. Os programas e proxectos.
3.3. Deseño e redacción do proxecto. Estrutura.
3.4. Bibliografía.
MÓDULO 4: Deseñar e planificar a avaliación como parte integrada do proceso.
4.1. Introdución.
4.2. Finalidade e obxectivos
4.3. Que avaliamos?
4.4. Tipos de avaliación.
4.5. Criterios de avaliación.
4.6. Como avaliamos?
4.7. Con que avaliamos? Indicadores da avaliación.
4.8. Bibliografía.
MÓDULO 5: Xustificación e redacción da memoria.
5.1. Xustificación.
5.2. Elaboración da memoria.
MÓDULO 6: Presentación de proxectos.
6.1. Aspectos que debe recoller unha boa presentación.
6.2. Guía para a presentación de proxectos.
6.3. Outros formatos ou guión para a presentación de proxectos.
MÓDULO 7: Execución e posta en marcha.
7.1. Cuestións importantes a ter en conta en canto á xestión.
7.2. Organización e xestión.
7.3. Principais áreas de xestión.
MÓDULO 8: Aproximación xeral ao Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
8.1. Introdución.
8.2. Eixes de acción.
8.3. Eixe 1. Medida 19
8.4. Educación en igualdade en Galicia.
8.5. Enlaces de interese.

Modalidade: en liña

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org

Data prevista de realización: do 4 a 29 de outubro

Copyright voluntariadogalego.org